Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Tank and reservoir cleaning services [cleaning services - radioactive contamination may be present]
Netherlands

Purchaser: N.V. Nederlandse Gasunie

07/06/2018 S107 - - Services - Contract notice - Restricted procedure
I.II.III.IV.VI.
Netherlands-Groningen: Tank and reservoir cleaning services

2018/S 107-244808

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
N.V. Nederlandse Gasunie
152182772
Concourslaan 17
Groningen
9727 KC
Netherlands
Contact person: Yi An Yung
Telephone: +31 631037653
E-mail: y.a.yung@gasunie.nl
NUTS code: NL
Internet address(es):

Main address: http://www.gasunie.nl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://gasunie.supplier.ariba.com/register
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/62c612cf741bb7ca775b57bd35950b37
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Industrieel reinigen

Reference number: EA-2018.03/YY
II.1.2)
Main CPV code
90913000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Zie hieronder.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
90900000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:
Nederland.

II.2.4)
Description of the procurement:
De scope van de aanbesteding betreft één (1) perceel bestaande uit globaal onderstaande werkzaamheden:

• Aardgascondensaat tappen van ondergrondse druk houdende (40-60 bar) vloeistofvangers (jaarlijks ca. 350 stuks).

• Aardgascondensaat tappen van tanks en vloeistofvangers voorafgaande aan projectmatige of reguliere onderhoudswerkzaamheden.

• Reinigen van tanks (o.a. aardgascondensaat, olie, water, slib, glycol, THT) en drukvaten (cycloonfilters, scrapertraps, etc).

• Reinigen van transportleidingen (DN100-1200) met behulp van foampigs/cleaningpigs.

• Reinigen van buiten bedrijf gestelde transportleidingen (DN100-1200) met behulp van foampigs.

• Reinigen van appendages (oa. afsluiters, vloeistofvangers DN100-1200).

• Reinigen van KIWA plichtige tanks conform geldende BRL-K905 richtlijnen (jaarlijks 10-20 stuks).

• Afvoeren, tijdelijke opslag en verwerken van vrijkomende (vloeibare) reststoffen conform VIHB en met voertuigen die voldoen aan VLG/ADR-eisen.

• Beheer (registratie, archivering en melding LMA) en rapportage van vrijkomende reststoffen (jaarlijks 1 000 - 2 000 ton) en afvalstromen.

• 24/7 beschikbaarheid mens/materieel voor landelijke assistentie bij calamiteiten (incidenteel).

• Opdrachtnemer dient te beschikken over een decontaminatie vergunning met betrekking tot radioactieve stoffen, waarbij ondersteuning moet worden geleverd aan Stralingsbescherming deskundige van Gasunie.

• Bij bovenstaande werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met gevaarlijke stoffen, zoals: benzeen, kwik, radioactieve verontreiniging, mijnstof en pyrofore stoffen.

Bovenstaande werkzaamheden vinden meestal plaats op locaties van Gasunie, maar regelmatig ook in de openbare ruimte. Locaties zijn willekeurig verdeeld over Nederland. Werkzaamheden worden veelal planmatig uitgevoerd. Er mag uitgegaan worden van aanmelding minimaal 5 werkdagen van te voren, behalve uiteraard de incidentele inzet voor de calamiteiten organisatie.

Voor de genoemde werkzaamheden beschikt opdrachtnemer over voldoende en gespecialiseerd.

Materieel alsook aantoonbaar gekwalificeerd personeel om gelijktijdig aantal opdrachten veilig te kunnen uitvoeren. Er wordt landelijk gewerkt en opdrachtnemer heeft contact met één landelijk werkende contractbeheerder van Gasunie (strategisch en tactisch niveau) en veel verschillende contactpersonen op operationeel niveau. Alle opdrachten (ca. 100 per jaar) vallen onder een regime van werkvergunning waarbij opdrachtnemer deze (incl. VGM-plan/TRA) aanvraagt.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Na de intiele looptijd van 5 jaar kan de raamovereenkomst nog 1 x met 3 jaar worden verlengd.

II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
N.v.t.

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
— Geen crimineel verleden.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/07/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 16/08/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)
Additional information:
Toegang tot aanbestedingsdocumenten – Ariba.

De aanbesteding zal geheel elektronisch via het inkoopsysteem Ariba worden uitgevoerd, alle gevraagde informatie dient elektronisch via Ariba te worden aangeleverd.

Voor toegang tot de aanbestedingsdocumenten dient u de volgende stappen strikt te doorlopen:

Stap 1: Registratie in Ariba.

— Indien u nog niet eerder geregistreerd bent in Ariba, of wanneer u nog geen specifieke Ariba-handelsrelatie heeft met Gasunie dient u zich eerst te registreren via de volgende link: http://gasunie.supplier.ariba.com/register,

— Indien u eerder geregistreerd bent in Ariba inclusief handelsrelatie met Gasunie verifieert u uw gegevens dan zoals die zijn opgenomen in het Ariba systeem. In dit geval kunt u het systeem benaderen via http://gasunie.supplier.ariba.com/.

Stap 2: Mailen contactpersoon Gasunie.

Na het volledig uitvoeren van stap 1, inclusief een ontvangen bevestiging, meldt u uw interesse per email aan de Gasunie contactpersoon zoals vermeld in I.1 onder vermelding van de naam van uw organisatie en de titel van deze aanbesteding.

Let op!

Binnen 48 uur (kantooruren) na uw melding (stap 2) ontvangt u een uitnodiging om aan de aanbesteding deel te nemen. Indien u binnen de genoemde tijdsspanne geen uitnodiging voor de aanbesteding hebt ontvangen, dient u contact op te nemen met de Gasunie contactpersoon of stuurt u een email naar procurementsupport@gasunie.nl.

Hulp nodig?

Alle bijbehorende handleidingen kunt u vinden op https://www.gasunie.nl/leveranciers/ariba.

Indien u na het lezen van de handleidingen nog steeds problemen ondervindt, dient u deze te melden bij de Gasunie contactpersoon of kunt u een mail sturen naar aribasupport@gasunie.nl.

Bij vragen over uw Ariba account kunt u terecht op de volgende website: https://support.ariba.com/help.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Rechtbank Noord Nederland Groningen
Postbus 781
Groningen
9700 AT
Netherlands
Telephone: +31 883614444
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.