Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Installation services of electrical and mechanical equipment [upgrading of lifting/handling system (preparatory documents, risk assessment, technical support, software upgrading, works, etc) - temporay spent fuel store][amendment]
Hungary

Purchaser: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=77204

23/06/2018 S119 - - Services - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Hungary-Budaörs: Installation services of electrical and mechanical equipment

2018/S 119-271478

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 098-223669)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
EKRSZ_64310820
Puskás Tivadar utca 11.
Budaörs
2040
Hungary
Contact person: Némethné Szeghő Judit
Telephone: +36 75519541
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
NUTS code: HU120
Internet address(es):

Main address: http://www.rhk.hu

Address of the buyer profile: http://www.rhk.hu

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Konténerszállító áramszedő rendszer átalakítása

Reference number: EKR000073062018
II.1.2)
Main CPV code
51100000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (továbbiakban: RHK Kft.) Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) lévő konténerszállító kocsi áramszedő rendszer átalakítása, vállalkozási szerződés keretében.

A Vállalkozó által elvégzendő átalány díjas tevékenységek (egyenes áfa)

1.1. Minőség- és környezetvédelmi terv készítése (1 db)

1.2 Organizációs terv készítése (1 db)

1.3 Kockázatértékelés (1 db)

1.4 Megrendelő támogatása hatósági eljárásokban, engedélyezésekben

— ÜMMD adatszolgáltatás 1. részlet (1 db)

— ÜMMD adatszolgáltatás 2. részlet (1 db)

1.5 Átadási dokumentáció összeállítása (1 db)

Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás (1. sz. melléklet) és a 6. sz. melléklet szerinti kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
20/06/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 098-223669
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Benyújtási határidő dátum
Instead of:
Date: 25/06/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 06/07/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Bontás dátuma
Instead of:
Date: 25/06/2018
Local time: 12:00
Read:
Date: 06/07/2018
Local time: 12:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk
Instead of:
1./ Valamennyi közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott helyről tölthető le és a kommunikáció is itt történik (EKR).

2./ A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

3./ Nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2) bekezdésére és a (6) bekezdésére, nemlegesség esetén is.

4./ Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 2-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.).

5./ Ajánlatkérő él a Kbt. 81.§ (5).

6./ Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

7./ A minősített ajánlattevőkhöz képest szigorúbban: P.1 M.1, M.2.;

8./ IV.2.6) pontban az ajánlati, kötöttség min. ideje helyesen 60 nap.

9./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235.

10./ Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó.

11./ Ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot (Kbt. 66. § (5).

12./ Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó

13./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

14./ Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében csatolni kell változásbejegyzési kérelmet, az érkezéséről igazolást.

15./ Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírásminta egyszerű másolatát csatolni. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot

16./ A nevesített (már ismert) alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében: adószám.

17./ Ajánlati biztosíték nincs.

18./ A nyertesnek (nyerteseknek) a szerződéskötésig rendelkezni kell: a) az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgyára vonatkozóan (155/2014. (VI. 30) Korm rend.) b) min 20 000 000 Ft (húszmillió forint) káreseményenkénti felelősségbiztosítással. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes visszalépett és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

19./ Szakmai ajánlatként csatolni kell: a teljesítési és számlázási ütemezési táblázatot kitöltve, és az értékelésre kerülő 4 fő szakember szakmai gyakorlatát alátámasztó szakmai önéletrajzot.

20./ Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték, Adható pont: 0-10, Módszer: 1.-4. szempont (szakemberek többlet szakmai tapasztalatának ideje), értékelési maximum az alkalmasságnál előírtakon felül további 60 hónap): módszer Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin, 5. szempont esetén a módszer: fordított arányosítás.

21./ Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001, valamint MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőség- és környezetirányítási rendszert kell működtetnie, amit a Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötéséig igazolni kell. Amennyiben ennek a Vállalkozó nem tesz eleget, a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó visszalépett a szerződés megkötésétől és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

22./ Ajánlatkérő a nukleáris technológiai berendezések alatt az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról hatálya alá tartozó létesítmények technológiai rendszereinek berendezéseit érti.

Read:
1./ Valamennyi közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott helyről tölthető le és a kommunikáció is itt történik (EKR).

2./ A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

3./ Nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2) bekezdésére és a (6) bekezdésére, nemlegesség esetén is.

4./ Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 2-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.).

5./ Ajánlatkérő él a Kbt. 81.§ (5).6./Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41.§-a és a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

7./ A minősített ajánlattevőkhöz képest szigorúbban: P.1 M.1, M.2.;

8./ IV.2.6) pontban az ajánlati, kötöttség min. ideje helyesen 60 nap.

9./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235.

10./ Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó.

11./ Ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot (Kbt. 66. § (5).

12./ Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó.

13./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

14./ Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében csatolni kell változásbejegyzési kérelmet, az érkezéséről igazolást.

15./ Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta egyszerű másolatát csatolni. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot.

16./ A nevesített (már ismert) alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében: adószám.

17./ Ajánlati biztosíték nincs.

18./ A nyertesnek (nyerteseknek) a szerződéskötésig rendelkezni kell: a) az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgyára vonatkozóan (155/2014. (VI. 30) Korm rend.) b) min 20 000 000 Ft (húszmillió forint) káreseményenkénti felelősségbiztosítással. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes visszalépett és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

19./ Szakmai ajánlatként csatolni kell: a teljesítési és számlázási ütemezési táblázatot kitöltve, és az értékelésre kerülő 4 fő szakember szakmai gyakorlatát alátámasztó szakmai önéletrajzot.

20./ Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték, Adható pont: 0-10, Módszer: 1.-4. szempont (szakemberek többlet szakmai tapasztalatának ideje), értékelési maximum az alkalmasságnál előírtakon felül további 60 hónap): módszer Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin, 5. szempont esetén a módszer: fordított arányosítás.

21./ Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001, valamint MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőség- és környezetirányítási rendszert kell működtetnie, amit a Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötéséig igazolni kell. Amennyiben ennek a Vállalkozó nem tesz eleget, a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó visszalépett a szerződés megkötésétől és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

22./ Ajánlatkérő a nukleáris technológiai berendezések alatt az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról hatálya alá tartozó létesítmények technológiai rendszereinek berendezéseit érti.

23./Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítése során felmerült kérdések tisztázása érdekében 26.6.2018-án 10:00 órakor helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció helye: RHK Kft. 7031 Paks Pf.: 12. Hrsz: 8803/2.További tájékoztatás Közbeszerzési Dokumentumban.

VII.2)
Other additional information:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok módosultak.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.