Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Software package and information systems [design/implementation of information technology systems (system sidor ?) - radiological protection department]
Poland

Purchaser: Państwowa Agencja Atomistyki
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76886

26/06/2018 S120 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Warsaw: Software package and information systems

2018/S 120-273859

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Państwowa Agencja Atomistyki
PL
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Poland
Contact person: Aneta Strojek
Telephone: +48 225562827
E-mail: aneta.strojek@paa.gov.pl
NUTS code: PL911
Internet address(es):

Main address: www.paa.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.paa.gov.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.paa.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Państwowa Agencja Atomistyki
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
02-495
Poland
Contact person: Aneta Strojek
Telephone: +48 225562827
E-mail: aneta.strojek@paa.gov.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):

Main address: www.paa.gov.pl

I.4)
Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)
Main activity
Other activity: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Departamentu Ochrony Radiologicznej PAA ...

Reference number: 135/2018/DOR
II.1.2)
Main CPV code
48000000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Postępowanie dotyczy zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Departamentu Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki (System SIDOR) wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji.

Szczegółowe wymagania przedmiotowe zostały określone w załączniku nr 1 i 3 do Wzoru umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:
Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

II.2.4)
Description of the procurement:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań w 4 Etapach:

Etap 1. Weryfikacja założeń projektowych i wymagań systemowych na System SIDOR oraz opracowanie Projektu technicznego Systemu SIDOR.

Etap 2. Wykonanie oprogramowania SIDOR oraz dostawę wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego oraz jego zainstalowanie na sprzęcie informatycznym Zamawiającego.

Etap 3. Migracja (przeniesienie) danych z baz danych systemów eksploatowanych w DOR PAA do Systemu SIDOR; przeprowadzenie instruktaży użytkowników i administratorów Systemu SIDOR, wdrożenie Systemu SIDOR.

Etap 4. Asysta techniczna w zakresie modyfikacji i rozwoju Systemu SIDOR w okresie gwarancji.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Termin wykonania Etapu 1 / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Roczny koszt całkowity utrzymania oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego niezbędnego do eksploatacji Systemu SIDOR / Weighting: 20
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający wymaga posiadania określonej sytuacji finansowej.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Możliwość dysponowania środkami finansowymi w wysokości minimum 400 000,00 PLN

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1) Zdolność zawodowa - posiadanie doświadczenia - wykonania lub wykonywania minimum 2-ch zamówień, tj. zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego opartego o technologię i platformę Microsoft lub równoważną o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto każda usługa.

2) Zdolność zawodowa - potencjał kadrowy - dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. dysponowania co najmniej ośmioosobowym zespołem, według składu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1) min. 2 zamówienia o wartości minimum 400 000,00 PLN.

2) min. ośmioosobowy zespół w składzie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Zamawiający nie dopuszcza, by łączenie kompetencji prowadziło do zmniejszenia zespołu osób uczestniczących w realizacji zamówienia poniżej 8 osób.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 084-189775
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/07/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 24/07/2018
Local time: 10:30
Place:
Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, piętro 12, pok. 512

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.