Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Installation services of turbines [maintenance of turbine etc]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

27/06/2018 S121 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Paks: Installation services of turbines

2018/S 121-276073

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35969877
Külterület
Paks
7030
Hungary
Contact person: Szél István
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091332018/reszletek
Additional information can be obtained from another address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35969877
Külterület
Paks
7030
Hungary
Contact person: Sárközi Fruzsina
Telephone: +36 75508592
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000091332018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Turbinák kisnyomású forgórészei átlapátozása

Reference number: EKR000091332018
II.1.2)
Main CPV code
51133000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Turbinák kisnyomású forgórészei átlapátozása

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
51133000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye; 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.

II.2.4)
Description of the procurement:
A nyertes ajánlattevő feladata a Paksi Atomerőmű 4. blokki turbinák 41-42SA21-22 axiális befűzésű kisnyomású forgórésze (4 db) 5. fokozati átlapátozása az ajánlatkérő, mint megrendelő által biztosított új és felújított turbinalapátokkal (Alkatrészek). A forgórészek vákuumkamrás kiegyensúlyozása és az átlapátozás utáni dinamikus balanszírozás elvégzése a turbinákat, a használt és az új Alkatrészeket eredetileg gyártó cég (ukrán székhelyű AO Turboatom) előírásai, tervezői művezetése alapján, az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki felügyelete mellett.

A feladat az alábbiakat foglalja magába:

— Az ajánlatkérő által biztosított, új és felújított Alkatrészek elszállítása az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területéről (Paks) az átlapátozás helyszínére,

— A turbinák becsomagolása és elszállítása az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területén (Paks) található gépházból az átlapátozás helyszínére,

— Átlapátozás és dinamikus balanszírozás.

Dinamikus balanszírozás 3000 ford./percen a balansz súlyok egy helyre történő összevonásával. Az utolsó balanszírozást követően a csapágyrezgés értéke 3000 fordulat /percen nem haladhatja meg a 2,8 mm/s értéket, a kritikus fordulatszámon áthaladva a 10 mm/s értéket. A csapágyak dinamikus reakcióereje a balanszírozást követően nem lehet nagyobb 2000 N-nál.

— Az átlapátozást és a dinamikus balanszírozást követően a turbinák becsomagolása és visszaszállítása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területére (Paks),

— Az átlapátozást követően a turbinákról leszerelt, használt Alkatrészek becsomagolása és visszaszállítása az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területére (Paks),

— Dokumentumok készítése,

— Opció: a forgórészek tengelykapcsolói homlokfelületének ütés ellenőrzése, szükség szerint megmunkálása (max. 2 felület) és tengelykapcsoló furatok felfúrása és perselyezése az ajánlatkérő által biztosított perselyekkel (max. 3 tengelykapcsoló x 12 furat).

A kisnyomású forgórész műszaki adatai:

Teljes hossz: KNYI: 6722 mm KNYII: 6521 mm

Legnagyobb átmérő: ø3570 mm

Súly: KNY 39 267 kg

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vállalt maradék balanszhiba értéke N-ban megadva / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/01/2019
End: 31/03/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
Maximum number: 99
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
A forgórészek tengelykapcsolói homlokfelületének ütés ellenőrzése, szükség szerint megmunkálása (max. 2 felület) és tengelykapcsoló furatok felfúrása és perselyezése az ajánlatkérő által biztosított perselyekkel (max. 3 tengelykapcsoló x 12 furat).

Ajánlatkérő az Opció lehívásáról az átlapátozás helyszínén a felmérési eredmények függvényében dönt. Az Opció lehívását ajánlatkérő az átlapátozás helyszínén rendszeresített építési naplóban rögzíti, a turbinák és Alkatrészek átlapátozás helyszínéről való elszállításáig.

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kizáró okok:

A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: ESPD, formanyomtatvány) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani.

Az ESPD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az ESPD-ben. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

Azon alvállalkozó vonatkozásában, amely nem vesz részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása:

A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az ESPD benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet.

Az EKR rend. 13. § (4) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okirat.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.

Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy mindhárom évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által az előző bekezdésben körülírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt turbina forgórész (legalább 25 tonna súlyhatárt meghaladó, legnagyobb átmérő 3000 mm-t meghaladó méretű, axiális befűzésű turbinalapátokkal végzett) átlapátozásából és balanszírozásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 80 000 000 HUF értéket.

Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása: A részvételre jelentkezőnek, a közös részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az ESPD benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő, az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az EKR rendelet 13. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlattevő az EKR 12. § (2) bekezdése szerint is eljárhat.

Minimum level(s) of standards possibly required:
M.1 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen nem rendelkezik

a) legalább 1 darab teljesített, átadás-átvétellel lezárult referenciával, turbina forgórész (legalább 25 tonna súlyhatárt meghaladó, legnagyobb átmérő 3000 mm-t meghaladó méretű, axiális befűzésű turbinalapátokkal végzett) lapátozásáról, átlapátozásáról; és

b) legalább 1 darab teljesített, átadás-átvétellel lezárult referenciával, turbina forgórész (legalább 25 tonna súlyhatárt meghaladó, legnagyobb átmérő 3000 mm-t meghaladó méretű, axiális befűzésű turbinalapátokkal) balanszírozásáról, melynél a balanszírozást követően a csapágyrezgés értéke 1500 fordulat/percen vagy 3000 fordulat/percen nem haladta meg a 2,8 mm/s értéket, a kritikus fordulatszámon áthaladva a 10 mm/s értéket, a csapágyak dinamikus reakcióereje pedig a balanszírozást követően nem volt nagyobb 2000 N-nál.

Figyelemmel a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bek. a) pontjára.

M.2 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:

a) 1 fő művezetővel, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik turbina forgórész (legalább 25 tonna súlyhatárt meghaladó, legnagyobb átmérő 3000 mm-t meghaladó méretű, axiális befűzésű turbinalapátokkal végzett) lapátozásában, átlapátozásában;

b) 1 fő minőségbiztosítási vezetővel, aki felsőfokú műszaki végzettséggel és legalább középfokú minőségügyi végzettséggel és legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik gőzturbina szerelés kapcsán minőségirányítás vagy minőségbiztosítás területen;

c) 1 fő gyártástechnológussal, aki középfokú műszaki végzettséggel és legalább 3 év gyártástechnológiai szakmai tapasztalattal rendelkezik gőzturbina javítás területén;

d) 8 fő lakatossal, akik közül mindenki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik turbina forgórész (legalább 25 tonna súlyhatárt meghaladó, legnagyobb átmérő 3000 mm-t meghaladó méretű, axiális befűzésű turbinalapátokkal végzett) lapátozásában, átlapátozásában.

e) 1 fő diagnosztikai szakemberrel, aki műszaki felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik turbina forgórész (legalább 25 tonna súlyhatárt meghaladó, legnagyobb átmérő 3000 mm-t meghaladó méretű, axiális befűzésű turbinalapátokkal) balanszírozásában.

M.3 Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés i) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik az átlapátozási és balanszírozási feladatok elvégzésének helyszínén az alábbi eszközökkel, berendezésekkel:

a) az átlapátozásnál a forgórészek forgatásához minimum 2 db forgatópaddal, amelyek alkalmasak K-220-44 típusú turbinák kisnyomású forgórészeinek átlapátozására;

b) a tengelykapcsoló furatainak felfúrására alkalmas fúró-maró berendezéssel,

c) a tengelykapcsoló homlokfelületének felszabályozására alkalmas 1 db esztergapaddal;

d) a forgórészek daruzására alkalmas műhely-csarnokkal és a forgórészek emeléséhez szükséges emelőgerendával;

e) minimum 1 db vákuumkamrás balanszpaddal, amely alkalmas a K-220-44 típusú turbinák kisnyomású forgórészeinek egyensúlyozására a névleges 3000 ford./perc értéken, valamint egy perces időtartamra 3360 ford./perc értéken való

Túlpörgetésére az ISO 1940/1-G 2.5 osztály előírásai alapján.

M.4 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés c) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedésekkel.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér.

Jótállási kötelezettség: a jótállás időtartama a turbinák terhelésfelvétele utáni rezgésmérésről felvett jegyzőkönyv keltétől számított 24 hónap.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás euróban lesz meghatározva és a kifizetések is euróban történnek.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
A tárgyi feladat teljesítésének szerződéses feltétele érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű egyéb irat vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékai azon gazdasági szereplők vonatkozásában, amelyek a szerződés teljesítésében részt vesznek.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/07/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 29/08/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1. Rendelkezések:

a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.

d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.

e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g) Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.

h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

i) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

j) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §, EKR 13. § (3) bekezdés.

2. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.

3. A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— az átlapátozás teljes ütemtervét:, a 4 db forgórész lapátozási, balanszírozási, szállítási egyesített ütemtervét napi bontásban, úgy hogy az ütemezés megfeleljen az Ütemterv (Szerződéstervezet 2. sz. melléklet) táblázat 3-10. pontjaiban rögzített határidőknek.

A szakmai ajánlat részét képező napi lebontású ütemterv készítésénél ajánlattevőnek figyelembe kell vennie, hogy a turbina forgórészeken nem folyhat munkavégzés a berendezést, a használt és az új lapátokat és alkatrészeket eredetileg gyártó cég (AO Turboatom) szerelésvezetői és az ajánlatkérő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki ellenőri felügyelete nélkül.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a AO Turboatom egy adott időben kizárólag egy helyszínen tud felügyeletet biztosítani. Ha a turbina forgórészek átlapátozása és balanszírozása fizikailag eltérő helyen történik, úgy a napi lebontású ütemtervnek ezen feltétel szerinti ütemezést kell tartalmaznia.

— a csapágyak vállalt dinamikus reakcióerejét a balanszírozást követően, a hozzá tartozó számítási képletet a balanszpad által szolgáltatott adatok függvényében.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőkre a Közbeszerzési dokumentum Általános információk a közbeszerzési eljárás teljes folyamatára 4. pontja irányadó.

5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.

6. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont, súlyszám:

1. Nettó ajánlati ár (mely az opció összegét is tartalmazza), súlyszám: 90, fordított arányosítás

2. Vállalt maradék balanszhiba értéke N-ban megadva, súlyszám: 10, abszolút értékelési módszer, hasznossági függvény

2000 N maradék balanszhiba feletti vállalás: az ajánlat érvénytelen, mert műszaki szempontból nem felel meg az ajánlatkérő igényének.

A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

9. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (1) bekezdésére vonatkozóan.

10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 24.8.2018.

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 29.8.2018.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 14.12.2018..

13. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet irányadó.

14. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Szél István, 00602 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 31.7.2018 12:00.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A Kbt. 148 §-a szerint.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
25/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.