Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction work [system for measuring the volumetric concentration of gases][amendment]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=77357

14/07/2018 S134 - - Works - Additional information - Negotiated procedure
I.II.VI.VII.
Bulgaria-Kozloduy: Construction work

2018/S 134-306605

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 106-242575)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadkata na AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Elmira Popova
Telephone: +359 97376151
E-mail: epopova@npp.bg
Fax: +359 97372441
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3714

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок

II.1.2)
Main CPV code
45000000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Изпълнението на строително-монтажни работи за реализация на работен проект за изграждане на система за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок по части „Машинно-технологична“, „Строително-конструктивна“, „Електрическа и КИП и А“, включително доставката на технологичното оборудване.

Предназначението на системата е да определи концентрацията на водород и пара, както и да измерва кислород и въглероден окис в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок по време на тежка авария.

Поръчката включва и обучение на най-малко 4 специалисти на възложителя за работа, поддържане и ремонт на системата при провеждане на заводски изпитания и на мястото на монтираното оборудване при извършване на функционални изпитания на системата.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
11/07/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 106-242575
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 10/07/2018
Local time: 16:00
Read:
Date: 01/08/2018
Local time: 16:00
Section number: VI.3
Instead of:
Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 12.7.2018 г. от 11:00 ч.

Read:
Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 6.8.2018 г. от 13:30 ч.

Section number: IV.2.3
Place of text to be modified: Прогнозна дата за изпращане на покани за участие в процедура
Instead of:
Date: 17/08/2018
Read:
Date: 25/09/2018
VII.2)
Other additional information:
Удължаване на срока за подаване на заявления, както и определяне на нова дата за отваряне на заявленията, подадени в първоначалния и в удължения срок.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.