Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Fair and exhibition organisation services [implementation of public information activities through a mobile interactive vehicle]
Paks, Hungary

Purchaser: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

20/07/2018 S138 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Paks: Fair and exhibition organisation services

2018/S 138-316465

Social and other specific services – utilities

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_88605771
Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Paks
7030
Hungary
Contact person: Sipos Péter Tamás
Telephone: +36 205152564
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.paks2.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212812018/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212812018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Other activity: Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Mobil interaktív jármű 2019–2020.

Reference number: EKR000212812018
II.1.2)
Main CPV code
79956000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Mobil interaktív jármű segítségével közönségtájékoztatási tevékenység megvalósítása és lebonyolítása a 2019. március – 2020. szeptember közötti időszakban

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
79956000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU
Main site or place of performance:
Magyarország területe.

II.2.4)
Description of the procurement:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata, hogy a tulajdonában lévő, vagy általa bérelt mobil interaktív járművel közönségtájékoztatási tevékenységet szervezzen és valósítson meg a 2019. márciustól 2020. szeptemberig tartó időszakban Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Somogy és Baranya megye 5000 főnél nagyobb lélekszámú településein, valamint 2019 és 2020 nyarán az Ajánlatkérő által megadott 7-10 nyári fesztiválon, illetve 2019 őszén a Csabai Kolbászfesztiválon (tervezetten 122 településen és összesen minimum 14 fesztiválhelyszínen), a megadott részletes útvonalterv szerint, összesen az alábbi mennyiségben:

— az útvonaltervnek megfelelő közönségtájékoztatási tevékenység a településeken:

– 2019: 115 napnyi közönségtájékoztatási tevékenység (+4 nap a Csabai Kolbászfesztiválon). Ez mindösszesen 119 nap;

– 2020: 113 napnyi közönségtájékoztatási tevékenység.

— az útvonalterven felüli közönségtájékoztatási tevékenység végzése (a mobil interaktív járműnek az útvonalterven felüli, vagy rendkívüli helyszínre látogatásának, illetve speciális rendezvények helyszínére látogatásának teljes körű szervezése és lebonyolítása), ezen opciós napok száma:

– 2019-ben összesen: + 6 nap,

– 2020-ban összesen: + 6 nap.

— a nyári fesztiválokon való közönségtájékoztatási tevékenység évente 40 nap 2019-ben és 2020-ban is egyaránt,

— a nyári fesztiválokon való közönségtájékoztatási tevékenység esetében a tervezett 40-40 napon felül (opció):

– 2019-ben összesen: + 2 nap,

– 2020-ban összesen: + 2 nap.

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletes leírását, a jármű részletes útvonaltervét, valamint az Ajánlatkérő arculati kézikönyvét és szerkeszthető logóit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A VI.3) pont folytatása:

5. A részvételi jelentkezésben csatolni kell:

— A Kbt. 66.§ (5) bekezdésének megfelelő felolvasólap, melyen a részvételre jelentkező tüntesse fel a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat,

— A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!),

— A Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,

— Nyilatkozatot a felelősségbiztosítás megkötéséről,

— Nyilatkozatot ISO 9001, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány megszerzéséről,

— A felelős fordításról szóló nyilatkozatot (adott esetben),

— A részvételre jelentkező összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatát,

— A részvételre jelentkező nyilatkozatát az üzleti titokról (adott esetben).

6. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a közbeszerzés műszaki leírásának elfogadásáról és teljesítéséről. Ajánlattevők az ajánlattételi szakaszban a szakmai ajánlatuk részeként kreatív terv benyújtására kötelesek a dokumentációban foglaltak szerint.

7. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

8. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

9. Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 27.9.2018.

12. Az ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltak alapján jelzi, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, és a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

13. FAKSZ: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200.

II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract or the framework agreement
Start: 25/03/2019
End: 04/09/2020
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
A szerződés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Igazolás módja: lásd a dokumentációban.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló adózás előtti eredménye több mint egy évben negatív volt.

Igazolás módja:megfelelés előzetes igazolása: Kbt. 67. § (1) és (3), és 114. § (2) bek. alapján. a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja szerint, részvételre jelentkező részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója becsatolásával, a kiegészítő mellékletek nélkül.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes feltételek a dokumentációban.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: lásd jelen felhívás VI.4.3) pontja.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
A szerződés ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésnek az ajánlatkérő általi elfogadását követően. Az ellenérték kifizetésére a Kbt 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdései is irányadóak.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. A számlázás és fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Form of procedure
Procedure involving negotiations
IV.1.3)
Information about framework agreement
IV.1.10)
Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)
Main features of the award procedure:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány:

1. Ajánlati ár (nettó Ft); súlyszám: 50

2. Külső 3D látványtervek értékelése; súlyszám: 5

3. Belső 3D látványtervek értékelése; súlyszám: 5

4. Az installációk/képernyők grafikai tervének értékelése; súlyszám: 5

Folytatás a VI.3. pontban.

IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 02/08/2018
Local time: 10:00
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
Section VI: Complementary information

VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1. A IV.1.11) pont folytatása:

5. Az interaktív tájékoztató jármű a jelen feladatspecifikációban előírtak szerinti kialakításának és rendelkezésre bocsátásának időpontja, valamint a 2019-re elkészítendő egyenruhák jelen feladatspecifikációban előírtak szerinti kialakításának és rendelkezésre bocsátásának időpontja a szerződéskötéstől számítva munkanapokban; súlyszám: 25

6. Teljesítésben résztvevő tájékoztatási munkatárs szakmai (tájékoztatási) többlettapasztalata; súlyszám: 10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

További információk a dokumentációban.

2. Ajánlatkérő a végleges ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, mértéke 5 000 000 Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással a Paks II. Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404326-50526677-67521005 számú bankszámlájára, vagy a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Átutalás esetén az átutalást igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Részletek a dokumentációban. (Kbt. 35. § (5), 54. § (4)-(7) bek., Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alkalmazandók.)

3. A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket kell a nyertes ajánlattevőnek végeznie.

4. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A Kbt. 148. § szerint.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: .alk.köv.való megfelelés előzetes igazolása: Kbt. 67. § (1) és (3), 114.§ (2) bek. alapján.

M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a jelen felhívás feladását megelőző három évben nem rendelkezik referenciával mobil interaktív jármű segítségével legalább 100 napon keresztül és legalább 50 különböző településen/fesztiválon/rendezvényhelyszínen folyamatosan végzett közönségtájékoztatási tevékenység megvalósítása és lebonyolítása terén.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja szerint, és 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, a részvételre jelentkező részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben a legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a részvételre jelentkező nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolással.

M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

— 1 fő olyan szervező szakember, akinek főiskolai/egyetemi végzettsége van, és minimum 3 év szakmai tapasztalattal bír a rendezvényszervezés területén,

— 2 fő rendezvényszervező munkatárs legalább középfokú/OKJ-s végzettséggel és legalább 1-1 éves releváns szakmai tapasztalattal,

— 1 fő sofőr, aki a jármű vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal és legalább 2 év tapasztalattal rendelkezik,

— 1 fő technikus, legalább 3 év szakmai tapasztalattal,

— 1 fő műszaki (pl. fizikus/energetikai vagy nukleáris mérnök/fizikatanár) végzettséggel vagy releváns atomerőművi oktatási/prezentálási/előadói tevékenység terén minimum 3 éves tájékoztatási tapasztalattal rendelkező tájékoztatási munkatárs. Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel, képzettségekkel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Egy szakember több alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolására is megadható.

Igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja szerint. A végzettség az azt igazoló oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó.

M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés i) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a műszaki specifikáció „1. Előzetes műszaki feltételek” részében foglaltaknak mindenben megfelelő tájékoztató járművel.

Igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. i) pontja szerint, a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával:

— cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az eszköz a teljesítéshez rendelkezésre áll,

— forgalmi engedély másolata,

— bérleti vagy előbérleti szerződés esetén a szerződés másolata,

— a járműhöz egyértelműen hozzárendelhető külső és belső fényképek

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes feltételek a dokumentációban.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
17/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.