Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment [maintenance of electrical equipment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

27/07/2018 S143 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

2018/S 143-326968

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Andrea Kabátová
Telephone: +421 335314671
E-mail: kabatova.andrea@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Opravy a údržba elektrozariadení

Reference number: 63/2018
II.1.2)
Main CPV code
50532400
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky bude oprava a údržba elektrozariadení v technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s. a pozostáva z preventívnej údržby a korektívnej opravy, zo zabezpečenia špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení elektrických, druh - rozvodňa VVN, VN, rozvádzač 6 kV a 4 kV, automatika, batéria, akumulátor, bleskoistka, bleskozvod, káblový rozvod, menič, prevodník, meranie, motor, napájacie zariadenie, obvod, odpojovač, ochrany, istiace prvky, osvetlenie a príslušné rozvádzače, podružný rozvádzač, prechodová a ovládacia skrinka, prívod, vypínač, spínač, transformátor, úsekový rozvádzač, usmerňovač, vývod, zásuvka. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 017 744.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50532000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK01
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. v lokalitách-pracoviskách: 919 31 Jaslovské Bohunice; SO 200 Mikovíniho 8,917 01 Trnava; FS KRAO Mochovce; RÚ RAO Mochovce; Tomášikova 22, Bratislava.

II.2.4)
Description of the procurement:
Oprava a údržba elektrozariadení v technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s. a pozostáva z preventívnej údržby a korektívnej opravy, zo zabezpečenia špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení elektrických, druh - rozvodňa VVN, VN, rozvádzač 6 kV a 4 kV, automatika, batéria, akumulátor, bleskoistka, bleskozvod, káblový rozvod, menič, prevodník, meranie, motor, napájacie zariadenie, obvod, odpojovač, ochrany, istiace prvky, osvetlenie a príslušné rozvádzače, podružný rozvádzač, prechodová a ovládacia skrinka, prívod, vypínač, spínač, transformátor, úsekový rozvádzač, usmerňovač, vývod, zásuvka. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
07/08/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa na web adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
25/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.