Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear evaluation instruments [amendment]
Czech Republic

Purchaser: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=78028

28/07/2018 S144 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Czech Republic-Prague: Nuclear evaluation instruments

2018/S 144-329390

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 135-307622)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
68407700
Břehová 7
Praha 1
115 19
Czech Republic
Contact person: Advokátní Kancelář, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Telephone: +420 257214317
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
Fax: +420 257214614
NUTS code: CZ01
Internet address(es):

Main address: https://www.cvut.cz/fakulta-jaderna-a-fyzikalne-inzenyrska

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Detekční trasy alfa záření, beta záření a neutronů

II.1.2)
Main CPV code
38940000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Detekční trasy alfa záření, Detekční trasy beta záření a Detekční trasy neutronů

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
24/07/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 135-307622
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Technická a odborná způsobilost
Instead of:
Seznam a stručný popis kritérií výběru: podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval: část 1 - Detekční trasa alfa záření: min. 3 zakázky, jejímž předmětem byla dodávka detekční trasy alfa záření nebo detekční trasy beta záření. část 2 - Detekční trasa beta záření: min. 3 zakázky, jejímž předmětem byla dodávka detekční trasa beta záření nebo detekční alfa trasa záření. část 3 - Detekční trasa neutronů: min. 3 zakázky, jejímž předmětem byla dodávka detekční trasa neutronů. zadavatel pro referenční zakázky nestanovuje min. finanční objem

Read:
Zadavatel nepožaduje.

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 20/08/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/09/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 20/08/2018
Local time: 10:05
Read:
Date: 05/09/2018
Local time: 10:05
VII.2)
Other additional information:


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.