Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Occupational clothing [personal protective equipment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

02/08/2018 S147 - - Supplies - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Occupational clothing

2018/S 147-335927

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Peter Profant
Telephone: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Osobné ochranné a pracovné prostriedky

Reference number: 87/2018
II.1.2)
Main CPV code
18110000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky budú dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok na ochranu hlavy, trupu, horných a dolných končatín, spodného prádla a návlekov. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 362 407.82 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
18410000
18444111
18310000
35113430
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, SLOVENSKO

II.2.4)
Description of the procurement:
Dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok na ochranu hlavy, trupu, horných a dolných končatín, spodného prádla a návlekov. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
08/08/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa na web adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
31/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.