Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction management services [design/construction services and fidic engineer services (?) - radwaste store, rain drainage networks, etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

03/08/2018 S148 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Visaginas: Construction management services

2018/S 148-338914

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
LT-31152
Lithuania
Contact person: Agata Žarkova
Telephone: +370 52595464
E-mail: kuklieriene@iae.lt
NUTS code: LT029
Internet address(es):

Main address: http://www.iae.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410260
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=410260&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugos

Reference number: Fidic ir Techninė priežiūra
II.1.2)
Main CPV code
71540000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
VĮ Ignalinos atominės elektrinė ketina įsigyti mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių inžinerinių statinių projektavimo ir statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71540000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
Main site or place of performance:
Paslaugų teikėjo buveinė arba VĮ Ignalinos atominė elektrinė (Atliekyno ir kita IAE teritorija), Elektrinės g. 4 K47, Drūkšinių kaimas, LT-31152 Visagino savivaldybė.

II.2.4)
Description of the procurement:
Pirkimo objektas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapai) (toliau – Atliekynas) ir jo išorinių lietaus kanalizacijos tinklų statybų techninės priežiūros ir rangos sutarties, ketinamos sudaryti pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas (2009 m. antrasis lietuviškas leidimas: FIDIC „Raudonoji knyga“), administravimo ir valdymo paslaugos (FIDIC inžinieriaus paslaugos).

Perkamų paslaugų teikimo apimtis sudaryta iš trijų pagrindinių etapų:

— I – Atliekyno statybos ir jo išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie IAE infrastruktūros pirkimas bei Atliekyno rangos sutarties sudarymo etapas,

— II – Atliekyno statyba ir jo išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimas, statyba ir prijungimas prie IAE infrastruktūros,

— III – pranešimo apie defektus laikotarpis.

Detalus ketinamų įsigyti paslaugų aprašymas pateikiamas pirkimo dokumentų priede – Techninė specifikacija.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 2685
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Ne daugiau kaip 12 kartų po 90 kalendorinių dienų.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto NRS.02 lėšomis.

II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai pateikiami CVP IS priemonėmis adresu: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, vertinami nebus;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma – 10 000,00 EUR;

4) susitikimas su tiekėjais bus organizuojamas 2018-08-13–2018-08-17.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1.1. Vidutinės metinės pajamos iš FIDIC inžinieriaus paslaugų teikimo ir (arba) statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo veiklos kiekvienais finansiniais metais yra ne mažesnės kaip 500 000,00 EUR be PVM.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1.1. Pateikiami dokumentai: pastarųjų 3 finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar FIDIC inžinieriaus paslaugų teikimo ir (arba) statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo veiklą pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar FIDIC inžinieriaus paslaugų teikimo ir (arba) statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo veiklos pradžios tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš FIDIC inžinieriaus paslaugų teikimo ir (arba) statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo veiklos.

III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 5 proc. nuo sutarties kainos EUR su PVM. Banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 2 685 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus), pirkėjas skaičiuoja 0,04 proc. dydžio delspinigius sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/09/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 12/09/2018
Local time: 09:45
Place:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės Vilniaus biuras, Mėnulio g. 11, 7 aukštas, LT-04326 Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
Lithuania
Telephone: +370 45468765
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 45468765
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
Visagino savivaldybė
LT-31152
Lithuania
E-mail: iae@iae.lt
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
01/08/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.