Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Parts of filtering machinery [filters to remove solids as part of a liquid radwaste treatment process]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

04/08/2018 S149 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Paks: Parts of filtering machinery

2018/S 149-342946

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35969877
Külterület
Paks
7030
Hungary
Contact person: Bakó Györgyi
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269562018/reszletek
Additional information can be obtained from another address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Paks
7031
Hungary
Contact person: Csűrös Dénes
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269562018/reszletek
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése

Reference number: EKR000269562018
II.1.2)
Main CPV code
42955000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42955000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)
Description of the procurement:
A folyékony radioaktívhulladék-kezelő technológia Co-60 eltávolító, komplex-bontó alrendszerének üzemeltetése során a berendezésekből kikerülő kezelt folyadék jelentős mennyiségű lebegőanyagot (vas-hidroxid, mangán-hidroxid csapadékot) tartalmaz. Ezek kiszűrése a technológiai folyamat további lépései szempontjából elengedhetetlen. A közbeszerzés célja folyékony radioaktív hulladékok szilárdanyag tartalmának szűrésére alkalmas szűrőbetétek beszerzése 2018–2020 évekre.

Szűrőbetét típusa: PP AT-1200

Szűrési finomság: 0,5-1 mikron között

Üzemi nyomás: 6 bar, pillanatszerűen előfordulhat 10 bar csúcsnyomás

Térfogatáram: 10 m3/h

Egyéb közegparaméterek: pH-értéke>12, 100 °C

Az első réteg szűrési finomsága kb. 30 μm.

A második réteg szűrési finomsága 0,1 μm.

A szűrök külső palástja: 2 mm

A szűrő nyitott és zárt vége: 20 mm polipropilén lemez

A szűrőbetétek szállításakor az ISO 9001:2015 szerinti szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű tanúsítvány csatolása szükséges.

Fix terjedelem:

Évek szűrő betét mennyiség (db)

2018. 719

2019. 797

2020. 780

Mindösszesen 2 296

Opcionális terjedelem:

Évek szűrő betét mennyiség (db)

2018. -

2019. 203

2020. 220

Mindösszesen 423

A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (KD) részét képező Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap) / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/12/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
423 db szűrőbetét, amely megfelel a II.2.4) pontban meghatározott követelményeknek.

Évek szűrő betét mennyiség (db)

2018. -

2019. 203

2020. 220

Mindösszesen 423

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kizáró okok:

– A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

– A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: formanyomtatvány, ESPD,EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

– A formanyomtatványban (EEKD) a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

– Ha a (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében a formanyomtatványban. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

– Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

– A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

– A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatók.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő tűzésével, ha a bírálat során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Előzetes igazolás: A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a nukleáris létesítménybe történő folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetét szállításából és/vagy gyártásából származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

A (közös) részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A (közös) részvételre jelentkező az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A részvételre jelentkező a követelményeknek a kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet. Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.1.2. pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során más személy/szervezet kapacitásaira támaszkodik, a részvételi jelentkezésnek az EKR rendelet 13. § (4) bekezdésére tekintettel tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által tett, a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a közös részvételre jelentkezők, de legalább a részvételre jelentkezést az EKR-ben benyújtó részvételre jelentkező) részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a közös részvételre jelentkezők, de legalább a részvételre jelentkezést az EKR-ben benyújtó részvételre jelentkező) a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.

Utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.

A fentiekre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy nukleáris létesítménybe* történő folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetét szállításából és/vagy gyártásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább az 50 000 000 HUF** értéket.

*Nukleáris létesítmény fogalmát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

**A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre vonatkozó adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)

Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésnek megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az EKR rendelet 13. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön-külön EEKD-t nyújt be.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)bek. a)pontja (1)bek. e)pontja, (1a) a) pont, 22.§ (1) és (2) pontjaira is. Ajánlattevő az EKR 12. § (2) bekezdése szerint is eljárhat.

A fentiekre vonatkozó további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem szállított és/vagy gyártott legalább 1 000 db a megajánlani kívánt szűrőbetéttel azonos vagy finomabb szűrési finomságú, legalább 6 bar üzemi nyomáson működőképes, legalább 10 m3/h térfogatáramú folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetétet nukleáris létesítménybe* továbbá, ha ezeknek a szállításoknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

*Nukleáris létesítmény fogalmát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
A kötbér típusa és mértéke:

a) Késedelmi kötbér:

Késedelem esetén, beleértve a hibás teljesítés esetén a javításra rendelkezésre álló határidő be nem tartását, minden megkezdett naptári nap után a késedelemmel érintett Lehívásban meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 0,3 %-a, amely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes,

b) Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Lehívásban meghatározott vonatkozó Ellenszolgáltatás nettó összegének 10 %-a,

c) A nem-teljesítés esetén a nem teljesítéssel érintett Lehívásban meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 20 %-a.

Jótállási kötelezettség: A teljesítés időpontjától számított 12 hónap (illetve az ajánlatban vállalt időtartam). A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlákat az ajánlatkérő a teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Szerződéskötési feltétel:

A szerződés tárgya szerinti szűrőbetétek beszerzése, beépítése és felhasználása nem sértheti harmadik fél, így különösen a PP AT-1200 szűrőbetéteket eredetileg tervező és gyártó cég, az Autotrib Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Fentiek igazolására az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés részeként a részvételi jelentkezőtől nyilatkozatot kér. A nyilatkozatban foglaltak be nem tartása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben ezt a szervezetet az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A fenti követelmény teljesítését az ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt ellenőrzi.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/09/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 25/09/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:
2020.01.15.

VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1. A közbeszerzési dokumentum ajánlatkérőtől történő átvétele a (közös) részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele. EKR elérhetőség: lásd I.3) Kommunikáció pontban.

2. Rendelkezések:

– kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,

– verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,

– üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4)

– dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

– tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.

– hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

– Kkv: Kbt. 66. § (4) bek.,

– Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

– Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§, EKR 13. § (3) bekezdés.

3. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a (közös) részvételre jelentkező nem tesz jognyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlata nem fogja sérteni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben felhasznált PP AT-1200 szűrőbetétek gyártmányterveinek szellemi tulajdonjogait, valamint a PP AT-1200 szűrőbetétek gyártása során, és az ezzel összefüggésben létrejött és felhasznált szerzői jogi tárgyú szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni és felhasználói jogokat (lásd Közbeszerzési dokumentum I. Fejezet 12. Dokumentációkkal kapcsolatos kizárólagos jogok).

6. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:

Ideje: 3.9.2018 11:00 óra

Helye: EKR felület

7. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

8. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

9. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

10. Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bekezdése]

11. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:

Részszempont Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár opcióval együtt Ft-ban 95

2. A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap) 5

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 1-100.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 3.9.2018 11:00

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.

III.2.2 folytatása:

Szerződéses feltétel:

A teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő(k)nek rendelkezniük kell érvényes ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal. A munka megkezdésének feltétele az okirat megléte.

VI.3. folytatása:

Módszerek ismertetése a pontszámok kiszámítására:

Nettó ajánlati ár opcióval együtt Ft-ban résszempont értékelése

Súlyszám: 95, az értékelési módszer: fordított arányosítás

A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap)

Súlyszám: 5, az értékelési módszer: hasznossági függvény

A módszerek részletes ismertetését a pontszámok kiszámítására a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.

13. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

14. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 21.9.2018.

15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 13.12.2018.

16. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk. rendelkezései, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet irányadóak.

17. A kötbérekre és a jótállásra vonatkozó információkat a Szerződéstervezet 13. és 14. pontjai tartalmazzák.

18. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

A felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Sóthy Tímea, 00642.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
02/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.