Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Gas masks
Lithuania

Purchaser: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

07/08/2018 S150 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Vilnius: Gas masks

2018/S 150-343852

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
188601311
Švitrigailos g. 18
Vilnius
LT-03223
Lithuania
Contact person: Renata Baranauskienė
Telephone: +370 52716843
E-mail: renata.baranauskiene@vpgt.lt
NUTS code: LT
Internet address(es):

Main address: http://www.vpgt.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=413640
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=413640&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)
Main activity
Public order and safety
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dujokaukių komplektai

II.1.2)
Main CPV code
35814000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Dujokaukių paskirtis – apsaugoti pavienių žmonių kvėpavimo takus, veidą ir akis nuo cheminių medžiagų, jų garų ir aerozolių, radioaktyviųjų dulkių ir aerozolių, bakterijų ir virusų neigiamo poveikio. Dujokaukę sudaro: antveidis – ištisinė kaukė, filtras ir krepšys. Planuojamas įsigyti kiekis 3 000–3 200 kompl.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
35814000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)
Description of the procurement:
Filtravimo įtaiso (toliau – dujokaukė) paskirtis – apsaugoti pavienių žmonių kvėpavimo takus, veidą ir akis nuo cheminių medžiagų, jų garų ir aerozolių, radioaktyviųjų dulkių ir aerozolių, bakterijų ir virusų neigiamo poveikio. Dujokaukę sudaro: antveidis – ištisinė kaukė,filtras ir krepšys. Planuojamas įsigyti kiekis 3 000–3 200 kompl.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad tiekėjas tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas.

Visus tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus privalės patekti tik galimas laimėtojas.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Sutarties pagrindinės vykdymo sąlygos pateiktos pirkimo dokumentuose.

Atsiskaitoma tik pasirašius priėmimo–perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą.

Paslaugų teikėjas per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo privalės PO pateikti deramai įformintą, atitinkančią LR teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) PO priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus).

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/09/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 10/09/2018
Local time: 09:45
Place:
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos adresu: Švitrigailos 18, Vilnius, II-212 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
Lithuania
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.​

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
03/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.