Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [gamma spectrometry, neutron detector, etc][amendment]
Czech Republic

Purchaser: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=78115

11/08/2018 S154 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2018/S 154-353178

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 138-314741)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
68407700
Břehová 7
Praha 1
115 19
Czech Republic
Contact person: Advokátní Kancelář, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Telephone: +420 257214317
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
Fax: +420 257214614
NUTS code: CZ01
Internet address(es):

Main address: https://www.cvut.cz/fakulta-jaderna-a-fyzikalne-inzenyrska

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Detekční trasy pro gama spektrometrii

II.1.2)
Main CPV code
38000000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka detekční trasy s polovodičovým detektorem pro detekci gama záření. Trasa bude složena z jednoho polovodičového HPGe detektoru gama záření s Dewarovou nádobou pro chlazení, digitálního multikanálového analyzátoru, a obslužného software pro gama spektrometrii. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka detektoru pro měření ve směsných neutron-fotonových polích. Předmětem plnění 3. části veřejné zakázky je dodávka nízkopozaďového spektrometru pro forenzní analýzu vzorků radioaktivních materiálů.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/08/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 138-314741
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 23/08/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 11/09/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 23/08/2018
Local time: 10:05
Read:
Date: 11/09/2018
Local time: 10:05
VII.2)
Other additional information:
Úprava ZD zveřejněna na profilu zadavatele.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.