Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Refuse and waste related services [incineration of radioactive waste]
Czech Republic

Purchaser: ČEZ, a.s.

14/08/2018 S155 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Prague: Refuse and waste related services

2018/S 155-357102

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
Czech Republic
Contact person: Mgr. Irena Kučerová
Telephone: +420 561105532
E-mail: irena.kucerova@cez.cz
NUTS code: CZ01
Internet address(es):

Main address: www.cez.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
ČEZ, a.s.
45274649
Dukovany 269
Dukovany
675 50
Czech Republic
E-mail: irena.kucerova@cez.cz
NUTS code: CZ063
Internet address(es):

Main address: www.cez.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Spálení radioaktivních odpadů z JE Dukovany a JE Temelín

II.1.2)
Main CPV code
90500000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Předmětem veřejné zakázky je spálení maximálně 240 tun radioaktivního odpadu pocházejícího z JE Dukovany a JE Temelín v průběhu čtyř kalendářních let. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentace.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: 00
Main site or place of performance:
Místem plnění je zařízení zhotovitele.

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem veřejné zakázky je spálení maximálně 240 tun radioaktivního odpadu pocházejícího z JE Dukovany a JE Temelín v průběhu čtyř kalendářních let. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentace.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kvalifikační předpoklady jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Jsou uvedena v Zadávací dokumentaci.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Jsou uvedena v Zadávací dokumentaci.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Podmínky financování jsou uvedeny v závazné vzoru smlouvy, který je součástí Zadávací dokumentace.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
V případě této veřejné zakázky se jedná o jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, vyzváni k podání předběžných nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Lhůta pro podání předběžných nabídek bude stanovena ve výzvě k podání předběžných nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě předběžné nabídky. Termín a místo otevírání obálek s předběžnými nabídkami budou uvedeny ve výzvě k podání předběžných nabídek. Otevírání obálek s předběžnými nabídkami se mohou zúčastnit max. 2 zástupci dodavatele, který podal předběžnou nabídku do konce lhůty pro podání předběžných nabídek.

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatelem, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
09/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.