Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Special-purpose mobile containers [steel containers]
Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

18/08/2018 S158 - - Supplies - Periodic indicative notice with call for competition - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Paks: Special-purpose mobile containers

2018/S 158-363263

Periodic indicative notice – utilities

This notice is a call for competition

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf .: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Szél István csoportvezető
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu
Additional information can be obtained from another address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Bachné Griezer Mária - közbeszerzési szakértő
Telephone: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf.: 71.
Paks
7031
Hungary
Contact person: Szél István - csoportvezető
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Acélkonténer szállítása folyékony radioaktív hulladékok cementezéséhez

II.1.2)
Main CPV code
34221000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Szállítási szerződés / Acélkonténer szállítása folyékony radioaktív hulladékok cementezéséhez

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
34221000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)
Description of the procurement:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a folyékony radioaktív hulladékok kondicionálására a cementező technológiát választotta ki. A folyékony hulladékok cementezéssel történő szilárdítása vékonyfalú szénacél konténerbe történik. Az acélkonténerbe 4 db, 213 dm3-es, szilárd radioaktív hulladékot tartalmazó hordó kerül, majd a konténert folyékony radioaktív hulladékkal készült cementpéppel töltik ki.

A közbeszerzés célja 200 db, a „Kompakt hulladékcsomag kiviteli tervezése Egységes kiviteli terv” című 00XX00G02974ERKC 141000104/0501/O számú kiviteli terv szerinti vékonyfalú acélkonténer beszerzése.

A konténer méretei: 1346 mm×1346 mm×1032 mm, magassága az emelőcsapokkal: 1106 mm. A konténer nettó tömege: ~600 kg, bruttó tömege: maximum 4,8 t.

A konténer U 80-as idomacél alapkeretre épül, sarkaiban L 90.90.9 acéllal. A fenéklemez vastagsága 4 mm. A hordók U 80-as főtartókon és L 40.60.5 acélokon támaszkodnak. Az oldallemezek 3 mm vastagságúak, függőleges és vízszintes irányban U 50 idomacéllal merevítettek. A konténer felső peremén szintén U 80 méretű idomacél fut körbe, melynek alsó és felső övei a sarkoknál hegesztett kivitelben erősített csomólemezzé alakulnak. A megfogó kerethez tartozó emelőcsapokat ezekbe a csomólemezekbe fogják rögzíteni. A szerkezet hegesztett kivitelű, sarok és tompa varratokkal készül.

Az oldallemezeket hegesztéssel rögzítik a vázszerkezethez, illetve a deformálódás ellen betervezett, merevítést szolgáló idomacélokhoz. Alkalmazott varratok gyök után hegesztett tompa és sarokvarratok, illetve alátétes tompa varratok.

A zárófedél anyaga megegyezik az oldallemezével, vastagsága 2 mm. A fedél a sarok lemezek felső síkja alatt 1 mm-rel helyezkedik el. Rögzítése a körbe futó U80 szelvényekhez történik 8 helyen M5-ös méretű süllyesztett fejű belső kulcsnyílású (imbusz) csavarokkal.

A nyitott hordók tetejére d4/4 50/50 hegesztett háló kerül, melyre a hordók felúszását akadályozó U50 szelvényekből hegesztett keret kerül. A keret rögzítése az egyik oldalon M12 kötőelemekkel történik, míg a másik oldalon egy pozícionáló nútba csúszik bele.

A külső felület dekontaminálható bevonattal, a belső felület korrózióvédő bevonattal kell ellátni.

A konténer mozgatása felső megfogással történik, az emelőcsapokat a konténer felső sarkaiban levő csomólemezekbe kell rögzíteni. Az egymásra helyezésnél a pozicionálást a mindenkori alsó konténeren elhelyezett emelőcsap biztosítja azzal, hogy a fölé kerülő konténer alsó sarkaiban egy, az emelőcsapnak megfelelő perselyt alakítunk ki.

Tervezett mennyiség: 2019-ben 200 db acélkonténer az alábbiak szerint:

2019. március - 40 db

2019. április - 20 db

2019. június - 40 db

2019. július - 40 db

2019. augusztus - 20 db

2019. szeptember - 20 db

2019. október - 20 db

Opcionális mennyiség: 2020-ban - 392 db, a fentiekben specifikált acélkonténer.

A részletes feladatokat, műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentum fogja tartalmazni, melyet ajánlatkérő a részvételi szakaszban bocsát a szándéknyilatkozatot benyújtó érdekelt gazdasági szereplők rendelkezésére.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva /minimum 12, maximum 36 hónap/ / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2019
End: 31/12/2020
II.2.10)
Information about variants
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
392 db, a II.2.4. pontban specifikált acélkonténer szállítása folyékony radioaktív hulladékok cementezéséhez.

II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket az adott pontokba.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kizáró okok:

A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása: A Kbt. 67. §-a szerint.

Kizáró okok utólagos igazolása:

— A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára,

— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.2)
Time limit for the receipt of applications for an invitation to tender or to negotiate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 31/08/2018
Local time: 12:00
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.5)
Scheduled date for start of award procedures:
21/09/2018
Section VI: Complementary information

VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
Az érdekelt szervezetnek a meghatározott határidőig cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, amely tartalmazza:

— az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,

— a kapcsolattartó személy nevét, beosztását,

— a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.

Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden fenti információt, ajánlatkérő nem köteles a hiányzó adatok beszerzésére, illetve a közvetlen részvételi felhívás megküldésére. A szándéknyilatkozat benyújtható postán, vagy e-mail mellékleteként.

A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott szándéknyilatkozat megérkezett-e határidőig az ajánlatkérőhöz.

Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17., 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.

A közbeszerzési dokumentumok a részvételi felhívás megküldését (tervezett határidő: IV.2.5. pont szerint) követően lesznek elérhetőek.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
16/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.