Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of medical equipment [radioactive source upgrade services - medical]
Kaunas, Lithuania

Purchaser: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

31/08/2018 S167 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Kaunas: Repair and maintenance services of medical equipment

2018/S 167-380819

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
LT-50161
Lithuania
Contact person: Daiva Žvirblytė
Telephone: +370 37326297
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
NUTS code: LT
Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=417051
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=417051&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Radioaktyvaus šaltinio atnaujinimo paslaugos

II.1.2)
Main CPV code
50421000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Radioaktyvaus šaltinio atnaujinimo paslaugos, 1 vnt.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50421000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)
Description of the procurement:
Radioaktyvaus šaltinio atnaujinimo paslaugos.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Netaikoma.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1) paslaugų teikėjas privalo turėti įrenginio Biobeam GM 2000 gamintojo Gamma-Service Medical GmbH suteiktą teisę atlikti minėto modelio įrenginio montavimo darbus, įskaitant radioaktyvaus šaltinio keitimą;

2) paslaugų teikėjas privalo turėti Radiacinės saugos centro išduotą galiojančią licenciją arba laikinąjį leidimą prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (licencijos arba laikinojo leidimo priede turi būti įvardintas 137Cs jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis);

3) paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad 137Cs šaltinius montuos asmenys, turintys tam teisę (įrašyti Radiacinės saugos centro išduotos licencijos arba laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius priede perkamo šaltinio tipui. Licencijos ar laikinojo leidimo priede turi būti įvardintas 137Cs);

4) paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, B (U) tipo pakuotę veš asmenys, turintys tam teisę (įrašyti Radiacinės saugos centro išduotos licencijos arba laikinojo leidimo vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius priede);

5) paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad firma, kurioje bus atnaujinamas radioaktyvus šaltinis, turi teisę gaminti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamus kraujo švitinimo įrenginiui Biobeam GM 2000;

6) paslaugų teikėjas privalo užtikrinti asmenų, kurie dalyvaus atliekant radioaktyvaus šaltinio išmontavimo bei įmontavimo darbus Kauno klinikų teritorijoje, radiacinę saugą.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1) pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį paslaugų teikėjui suteiktą teisę atlikti įrenginio Biobeam GM 2000 montavimo darbus, įskaitant radioaktyvaus šaltinio keitimą.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;

2) pateikti licenciją arba laikinąjį leidimą (su priedu) prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;

3) pateikti raštišką paslaugų teikėjo patvirtinimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;

4) pateikti raštišką paslaugų teikėjo patvirtinimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;

5) pateikti patvirtinančius dokumentus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos;

6) pateikti raštišką paslaugų teikėjo jo patvirtinimą, bei priemonių, kurias taikant bus užtikrinama asmenų radiacinė sauga, aprašą. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
1) pirkėjas mokėjimus už suteiktas paslaugas atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2) jei paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neatlieka paslaugų sutartyje nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų paslaugų bendros kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo dienos (paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos).

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/10/2018
Local time: 08:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 08/10/2018
Local time: 08:45
Place:
LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, posėdžių salė, Eivenių g. 2, Kaunas.

Information about authorised persons and opening procedure:
Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Lithuania
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.