Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Steel [steel plate parts for the radiation shielding of the waste transfer unit]
The Netherlands

Purchaser: Energieonderzoek Centrum Nederland

11/09/2018 S174 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure
I.II.III.IV.VI.
Netherlands-Petten: Steel

2018/S 174-394076

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Energieonderzoek Centrum Nederland
121687893
Westerduinweg 3
Petten
1755 LE
Netherlands
Contact person: Ricardo Kreileman
Telephone: +31 572362240
E-mail: info@its-projects.nl
NUTS code: NL
Internet address(es):

Main address: http://www.ecn.nl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e801547217878754dcefd08f24f9d8f1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e801547217878754dcefd08f24f9d8f1
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Research&Development
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Levering van stalen plaatdelen ten behoeve van de stralingsafscherming van de Waste Transfer Unit (WTU)

Reference number: 16-0901.JB
II.1.2)
Main CPV code
14622000 - BA34 - BC18
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
De levering bestaat uit ca. 770 stuks stalen platen (bestaande uit 221 unieke stalen plaatdelen + overige plaatdelen), inclusief montagemateriaal, welke zeer nauwkeurig gedraaid, nabewerkt en rondom behandeld dienen te zijn. Er wordt van Opdrachtnemer dan ook een hoge mate van precisie en kwaliteit verwacht.

De levering van de platen hangt nauw samen met de planning en voortgang van de opbouw van de Waste Transfer Unit (WTU) en zal daarop afgestemd moeten worden. De levering van de platen zal gefaseerd (en op afroep) plaats moeten vinden, aangezien er onvoldoende (tijdelijke) opslagcapaciteit op locatie Petten beschikbaar is om alle platen tijdelijk op te kunnen slaan.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
44531000
44531700
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL321
Main site or place of performance:
Petten

II.2.4)
Description of the procurement:
Totaal gewicht ca. 640 ton staal

Aantal plaatdelen ca. 770 stuks (251 stuks unieke platen + overige plaatdelen)

Diktes plaatdelen 5 t/m 150 mm

Gewicht zwaarste plaat ca. 10 ton.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 1
Price - Weighting: 1
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Zie Aanbestedingsstukken

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 26/11/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
Haarlem
2003 BR
Netherlands
Telephone: +31 883616100
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Fax: +31 883610156
Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Indien een Gegadigde respectievelijk Inschrijver zich niet kan vinden in de mededeling van de selectiebeslissing respectievelijk gunningsbeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht – binnen een termijn van tien (voor de selectiebeslissing) respectievelijk 20 kalenderdagen (voor de gunningsbeslissing) na dagtekening van de verzending van de mededeling van de selectiebeslissing respectievelijk gunningsbeslissing, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voorgenoemde beslissing van de Aanbestedende dienst, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Indien binnen deze termijn van tien (10) respectievelijk twintig (20) kalenderdagen een kort geding aanhangig is gemaakt, zal niet worden overgegaan tot definitieve selectie respectievelijk gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde selectie gebiedt.

Indien niet binnen tien (10) respectievelijk twintig (20) kalenderdagen na verzending van de mededeling van de selectiebeslissing respectievelijk gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de belanghebbenden geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing.

Zie de inhoud van de Aanbestedingsstukken voor de nadere uitwerking.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
07/09/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.