Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Operation of water supplies [supply of safety cooling water, operation/management of systems and diesel driven pumps, etc][amendment]
Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=80084

19/12/2018 S244 - - Services - Additional information - Negotiated procedure
I.II.VI.VII.
Hungary-Paks: Operation of water supplies

2018/S 244-559752

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 232-531262)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35969877
HRSZ.: 8803/17
Paks
7030
Hungary
Contact person: Bakó Györgyi
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Internet address(es):

Main address: http://www.atomeromu.hu

Address of the buyer profile: http://www.atomeromu.hu

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Hűtővíz bizt. és gyakorlat alacsony vízállásnál

Reference number: EKR001003202018
II.1.2)
Main CPV code
65130000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Hűtővíz biztosítása és helyszíni gyakorlatok alacsony vízállás esetén

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
14/12/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 232-531262
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Benyújtási határidő dátum
Instead of:
Date: 17/12/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 18/12/2018
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Bontás dátuma
Instead of:
Date: 17/12/2018
Local time: 11:00
Read:
Date: 18/12/2018
Local time: 13:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk
Instead of:
1. Rendelkezések:

a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.

d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.

e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a RJ a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g) Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.

h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

i) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

j) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §, EKR 13. § (3) bekezdés.

2. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.

3. A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a fel- és levonulás folyamata, ütemezése,

— a feladat ellátásához szükséges humánerőforrás leírása,

— a feladat ellátásához szükséges eszközök leírása, szivattyúk, pontonok, daruk műszaki paraméterei,

— kármentesítés módszertana,

— a vízellátás sematikus ábrázolása.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.

6. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár Ft-ban (ÁFA nélkül) (értékelési módszer: fordított arányosítás) 98

2. Felvonulási időtartam napokban megadva (max. 5 nap) (értékelési módszer: hasznossági függvény) 2

Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

9. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 18.12.2018.

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 19.12.2018.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 31.12.2018.

13. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR rendelkezései irányadóak.

14. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

15. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601

Read:
1. Rendelkezések:

a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.

c) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4) bek.

d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.

e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a RJ a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

g) Kkvk-ra: Kbt. 66. § (4) bek.

h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

i) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.

j) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §, EKR 13. § (3) bekezdés.

2. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.

3. A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a fel- és levonulás folyamata, ütemezése,

— a feladat ellátásához szükséges humánerőforrás leírása,

— a feladat ellátásához szükséges eszközök leírása, szivattyúk, pontonok, daruk műszaki paraméterei,

— kármentesítés módszertana,

— a vízellátás sematikus ábrázolása.

4. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.

6. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány

Részszempont Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár Ft-ban (ÁFA nélkül) (értékelési módszer: fordított arányosítás) 98

2. Felvonulási időtartam napokban megadva (max. 5 nap) (értékelési módszer: hasznossági függvény) 2

Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

9. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 19.12.2018.

11. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 19.12.2018.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 31.12.2018.

13. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR rendelkezései irányadóak.

14. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

15. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601

VII.2)
Other additional information:
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint ajánlatkérő (Ajánlatkérő) tájékoztatja a Gazdasági szereplőt, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) a rendszer üzemeltetőjének értesítése alapján 8.12.2018 10:10-től 10.12.2018 8:25-ig fennálló teljes üzemzavar lépett fel.

A fenti hiba miatt az Ajánlatkérő a „Hűtővíz biztosítása és helyszíni gyakorlatok alacsony vízállás esetén” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi határidejét (2018.12.17., 9:00 óra) módosítja az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (1) b) pontjára hivatkozva.

A módosított részvételi határidő: 18.12.2018, 11 óra 00 perc

A részvételi jelentkezésnek a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

A határidő módosítással összefüggésben a Közbeszerzési Dokumentum I. fejezet 8. "A közbeszerzési eljárás tervezett időbeli ütemezése" pontja is módosult.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.