Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [miscellaneous equipment for eli-np research infrastructure]
Magurele, Romania

Purchaser: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”

19/09/2015 S182 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Magurele: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 182-329194

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
For the attention of: Cristina Sima
077125 Magurele
ROMANIA
Telephone: +40 214042318
E-mail: simap@nipne.ro
Fax: +40 214575330
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ifin.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000, 51540000, 79930000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Installation services of special-purpose machinery and equipment.
Specialty design services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.10.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.10.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romania)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Magurele: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

2015/S 182-329194

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
În atenția: Cristina Sima
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
E-mail: simap@nipne.ro
Fax: +40 214575330
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.ifin.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: institut de cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Echipamente diverse pentru infrastructura de cercetare ELI-NP.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov.
Cod NUTS RO322
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizarea de echipamente pentru dotarea Laboratoarelor din cadrul Departamentului ELI-NP.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38000000, 51540000, 79930000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Lot 1 Camera CCD 1 buc
Lot 2 Camera CCD spectroscopica 1 buc.
Lot 3 Camera EM-CCD 2 buc.
Lot 4 Camera stiintifica CMOS 2 buc.
Lot 5 Camera CCD compacte 5 buc.
Lot 6 Camera EM-CCD intensificata 1 buc.
Lot 7 Camera X Ray cu Detectie directa 1 buc.
Lot 8 Camera X Ray cu Detectie indirecta 1 buc.
Lot 9 Camera X Ray cu Detectie directa in vid 1 buc.
Lot 10 Sistem compresor de pulsuri laser + autocorelator pentru masurarea pulsurilor laser de femto-secunde 1 buc.
Lot 11 Dulap ecranat pentru depozitarea surselor radioactive etalon inchise 1 buc.
Lot 12 Sistem automat de pozitionare (XZ-Theta) a obiectelor industriale 1 buc.
Lot 13 Sistem de corodare cu plasma cuplata inductive (RIE) 1 buc.
Lot 14
Sistem RHEED de presiune mare 1 buc
Lot 15 Sistem de optica adaptiva pentru fascicul laser de 100 TW 1 buc.
Lot 16 Sistem de optica adaptiva pentru fascicul laser de 1PW 1 buc.
Lot 17 Sistem electro-mecanic de comanda 2 buc.
Lot 18 Microscop optic cu camera CCD 1 buc.
Lot 19 Echipamente pentru laborator de chimie
Cuptor calcinare 1 buc.
Cuptor tubular 1 buc.
Etuva cu vid 1 buc.
Sistem obtinere apa ultrapura 2 buc.
Balanta analitica 1 buc.
Agitator magnetic cu incalzire 2 buc.
pH metru 2 buc.
Lot 20 Baie ultrasunete 1 buc.
Lot 21 Detector neetanseitati 1 buc.
Lot 22 Pompa de vacuum ionica 1 buc.
Lot 23 Instalatie de sudura 1 buc.
Lot 24 Profile speciale 1 buc.
Lot 25 Atenuator 1 buc.
Lot 26 Sistem robotic de tip hexapod pentru incarcari medii 1 buc.
Lot 27 Sistem robotic de tip hexapod pentru incarcari mici 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 2 877 530 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Camera CCD
1)
Descriere succintă
Camera CCD.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 58 850 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 100 EUR.
Lot nr: 2 Denumire: Camera CCD spectroscopica
1)
Descriere succintă
Camera CCD spectroscopica.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 34 650 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 600 EUR.
Lot nr: 3 Denumire: Camera EM-CCD
1)
Descriere succintă
Camera EM-CCD.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 110 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 2 200 EUR.
Lot nr: 4 Denumire: Camera stiintifica CMOS
1)
Descriere succintă
Camera stiintifica CMOS.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 42 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 800 EUR.
Lot nr: 5 Denumire: Camera CCD Compacte
1)
Descriere succintă
Camera CCD Compacte.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 5 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 100 EUR.
Lot nr: 6 Denumire: Camera EM-CCD intensificata
1)
Descriere succintă
Camera EM-CCD intensificata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 120 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 2 400 EUR.
Lot nr: 7 Denumire: Camera X RAY cu detectie directa
1)
Descriere succintă
Camera X RAY cu detectie directa.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 70 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 400 EUR.
Lot nr: 8 Denumire: Camera X RAY cu detectie indirecta
1)
Descriere succintă
Camera X RAY cu detectie indirecta.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 100 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 2 000 EUR.
Lot nr: 9 Denumire: Camera X RAY cu detectie directa in VID
1)
Descriere succintă
Camera X RAY cu detectie directa in vid.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 98 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 900 EUR.
Lot nr: 10 Denumire: Sistem compresor de pulsuri laser
1)
Descriere succintă
Sistem compresor de pulsuri laser.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 60 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 1 200 EUR.
Lot nr: 11 Denumire: Dulap ecranat pentru depozitarea
1)
Descriere succintă
Dulap ecranat pentru depozitarea surselor radioactive etalon inchise.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
31219000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 23 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 400 EUR.
Lot nr: 12 Denumire: Sistem automat de pozitionare (XZ-THETA)
1)
Descriere succintă
Sistem automat de pozitionare (xz-theta) a obiectelor industriale.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 130 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: raport, documentatie, proiectare CAD in maxim 1 luna de la semnarea contractului, respectiv pana la data de 15.12.2015.
Livrarea sistemului si instalarea acestuia de catre furnizor pana la data de 31.10.2016 Valoarea garantiei de participare este: 2 600 EUR.
Lot nr: 13 Denumire: Sistem de corodare cu plasma cuplata inductive (RIE)
1)
Descriere succintă
Sistem de corodare cu plasma cuplata inductive (RIE).
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 675 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 10 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: factory acceptance pana la data de 20.11.2015.
Instalare, testare si instruire la sediul beneficiarului pana la data de 31.7.2016. Valoarea garantiei de participare este: 13 500 EUR.
Lot nr: 14 Denumire: Sistem RHEED de presiune mare
1)
Descriere succintă
Sistem RHEED de presiune mare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38341000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 135 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 10 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: factory acceptance pana la data de 20.11.2015.
Instalare, testare si instruire la sediul beneficiarului pana la data de 31.7.2016. Valoarea garantiei de participare este: 2 700 EUR.
Lot nr: 15 Denumire: Sistem de optica adaptiva pentru fascicul laser de 100 TW
1)
Descriere succintă
Sistem de optica adaptiva pentru fascicul laser de 100 TW.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48313100
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 163 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15.11.2016. Valoarea garantiei de participare este: 3 200 EUR.
Lot nr: 16 Denumire: Sistem de optica adaptiva pentru fascicul laser de 1PW
1)
Descriere succintă
Sistem de optica adaptiva pentru fascicul laser de 1PW.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48313100
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 256 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 15.11.2016. Valoarea garantiei de participare este: 5 100 EUR.
Lot nr: 17 Denumire: Sistem electro-mecanic de comanda
1)
Descriere succintă
Sistem electro-mecanic de comanda.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
48313100
3)
Cantitate sau domeniu
— 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 42 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: maxim 1 luna de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 800 EUR.
Lot nr: 18 Denumire: Microscop optic cu camera CCD
1)
Descriere succintă
Microscop optic cu camera CCD.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38510000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 78 750 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 9 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: pana la data de 30.11.2015.
Instalare, testare si instruire la sediul beneficiarului pana la data de 30.6.2016. Valoarea garantiei de participare este: 1 500 EUR.
Lot nr: 19 Denumire: Echipamente laborator de chimie
1)
Descriere succintă
Cuptor calcinare 1 buc.
Cuptor tubular 1 buc.
Etuva cu vid 1 buc.
Sistem obtinere apa ultrapura 2 buc.
Balanta analitica 1 buc.
Agitator magnetic cu incalzire 2 buc.
pH metru 2 buc.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38000000
3)
Cantitate sau domeniu
1 buc.; 1 buc.; 1 buc.; 2 buc.; 1 buc.; 2 buc.; 2 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 205 230 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 9 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: pana la data de 30.11.2015.
Instalare, testare si instruire la sediul beneficiarului pana la data de 30.6.2016. Valoarea garantiei de participare este: 4 000 EUR.
Lot nr: 20 Denumire: Baie ultrasunete
1)
Descriere succintă
Baie ultrasunete.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42122450
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 38 250 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30 zile de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 700 EUR.
Lot nr: 21 Denumire: Detector neetanseitati
1)
Descriere succintă
Detector neetanseitati.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42122450
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 171 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30 zile de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 3 400 EUR.
Lot nr: 22 Denumire: Pompa de vacuum ionica
1)
Descriere succintă
Pompa de vacuum ionica.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42122450
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 45 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30 zile de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 900 EUR.
Lot nr: 23 Denumire: Instalatie de sudura
1)
Descriere succintă
Instalatie de sudura.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42662000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 17 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30 zile de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 300 EUR.
Lot nr: 24 Denumire: Profile speciale patrate din aluminiu, conectori si accesorii
1)
Descriere succintă
Profile speciale patrate din aluminiu, conectori si accesorii.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44334000
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 15 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30 zile de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 300 EUR.
Lot nr: 25 Denumire: Atenuator
1)
Descriere succintă
Atenuator.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42124320
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 22 800 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: proiect de executie pana la data de 10.12.2015.
Livrare, montaj si instalare pana la data de 15.2.2016. Valoarea garantiei de participare este: 400 EUR.
Lot nr: 26 Denumire: Sistem robotic pentru incarcari medii
1)
Descriere succintă
Sistem robotic pentru incarcari medii.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42997300
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 100 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30.11.2015. Valoarea garantiei de participare este: 2 000 EUR.
Lot nr: 27 Denumire: Sistem robotic pentru incarcari mici
1)
Descriere succintă
Sistem robotic pentru incarcari mici.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
42997300
3)
Cantitate sau domeniu
— 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 61 000 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Termen de livrare: 30.11.2015. Valoarea garantiei de participare este: 1 200 EUR.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare in euro pe fiecare lot in parte este de: 1/1100; 2/600; 3/2200; 4/800; 5/100; 6/2400; 7/1400; 8/2000; 9/1900; 10/1200; 11/400; 12/2600; 13/13500; 14/2700; 15/3200; 16/5100; 17/800; 18/1500; 19/4000; 20/700; 21/3400; 22/900; 23/300; 24/300; 25/400; 26/2000; 27/1200.
Garantia de participare poate fi constituita si in lei/alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire: prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01 deschis la Banc Post – Ag. Magurele; sau prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara; sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform modelului prezentat in Formularul 5 din Sectiunea Formulare. Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul depunerii de oferte pentru mai multe loturi, se va depune un singur document ce reprezinta garantia de participare, suma fiind valoarea cumulata a sumelor aferente loturilor respective si se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, in EUR, exclusiv TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
— Scrisoare de garantie bancara (Formular 6) sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare, sau
— Virament bancar prin ordin de plata sau depunere de numerar intr-un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” Contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea – prezentare Formular 1 din sectiunea Formulare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 – prezentare Formular 2 din sectiunea Formulare; Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conform prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 – prezentare Formular 3 din sectiunea Formulare (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu); Declaratie privind participarea cu oferta independenta – prezentare Formular 4 din sectiunea Formulare. Inregistrare
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub semnatura „conform cu originalul”.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere legalizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
D41/2015
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.10.2015 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.10.2015 - 09:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27.10.2015 - 10:00
Locul:
Str. Reactorului nr. 30, Magurele-Ilfov
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” Contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
VI.3)
Informații suplimentare
1. Informatii generale – prezentare formular din sectiunea Formulare.
2. Scrisoare de inaintare – completare formular din sectiunea Formulare.
3. Participarea la procedura:
Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
4. Preturi egale:
In situatia in care exista doua sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita depunerea unei noi propuneri financiare in plic inchis la sediul autoritatii contractante (Str. Reactorului, nr.30, Magurele, Jud. Ilfov) pana la data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256/2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Biroul juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
Fax: +40 214575330
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
15.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.