Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Administration services [management of the nuclear power plant safety research program]
Finland

Purchaser: Työ- ja elinkeinoministeriö

11/01/2018 S7 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Finland-Helsinki: Administration services

2018/S 007-011471

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Työ- ja elinkeinoministeriö
2160307-0
PL 32
Valtioneuvosto
00023
Finland
Contact person: Aurela Jorma
Telephone: +358 29516001
E-mail: kirjaamo@tem.fi
Fax: +358 916062160
NUTS code: FI1B1
Internet address(es):

Main address: www.tem.fi

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-000295
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)
Main activity
General public services
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma 2019–2022; turvallisuustutkimusohjelman hallintohankkeen kilpailutus

II.1.2)
Main CPV code
75100000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä uutta nelivuotista kansallista ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelmaa. Uuden tutkimusohjelman puiteohjelma ja ehdotus tutkimusohjelman organisoinnista valmistuvat syksyllä 2018.

Kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuus-tutkimusohjelman tulee täyttää ydinenergialain (990/1987) luvun 7 a vaatimukset ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen osalta. Uusi tutkimusohjelma käynnistetään vuoden 2019 alussa.

Tutkimusohjelma on jatkoa käynnissä olevalle SAFIR2018-tutkimusohjelmalle. Tutkimusohjelma tulee kattamaan pääpiirteissään samat aihepiirit, mutta huomioi myös käynnissä olevan turvallisuustutkimusohjelman aikana tapahtuneen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen kansallisen kehityksen. Tutkimusohjelmaa rahoittaa pääosin Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR). Tutkimusohjelman johtaminen järjestetään hallintohankkeen kautta. Hallintohankkeen projektipäällikkö toimii tutkimusohjelman johtajana.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 370 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)
Description of the procurement:
Hankinnan kohteena on kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman 2019–2022 hallintohanke.

Edellytyksenä hallintohankkeen menestykselliselle läpiviennille on, että yksi henkilö (tutkimusohjelman johtaja) hoitaa henkilökohtaisesti huomattavan osan hallintohankkeen tehtävistä. Näitä tehtäviä ovat:

• Vuosittaisten tutkimussuunnitelmien ja vuosiraporttien kokoaminen johtoryhmän ohjeiden mukaisesti. Hankehakujen käytännön toteutus TEM:n apuna.

• Suunnitelmien toimeenpanon seuranta ja hankkeiden edistymisen raportointi johtoryhmälle ja TEM/VYR:lle. Tämä tapahtuu myös tuki- ja ohjausryhmien kokousten valmisteluna yhdessä näiden puheenjohtajien kanssa sekä joidenkin kokousten sihteerinä toimimisena sekä muissa kokouksissa osallistumisena niihin.

• Johtoryhmän kokousten valmistelu puheenjohtajan kanssa ja kokousten sihteerinä toimiminen.

• Johtoryhmän avustaminen tutkimusohjelman sisällöllisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

• Ulkoinen tiedotus ja sisäisen tiedonvaihdon koordinointi (verkkosivut sekä tarvittavat sisäiset sivut) sekä seminaarien (2/4a) järjestäminen ja kerran kaudessa toteutettavan ulkoisen evaluoinnin järjestämiseen osallistuminen.

• Suomen Euratom/Fission kansallisen tukiryhmän sihteeristönä toimiminen, fissiotyöryhmän työhön osallistuminen.

Tutkimusohjelman johtajalla tulee olla työkokemuksen puolesta riittävät edellytykset hoitaa laaja-alaista ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman tehtäväkokonaisuutta sekä kykyä itsenäiseen toimintaan ja verkostoitumiseen. Kyvyllä yhteistyöhön ja itsenäiseen toimintaan on erityinen painoarvo. Tutkimusohjelman johtajan organisaation tulee antaa johtajalle tarvittava hallinnollinen tuki.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee hallintohankkeen suorittajan valinnan hankintalain (1397/2016) mukaisesti.

Ministeriö tekee hallintohanketta koskevan päätöksensä ja tutkimusohjelman johtajan nimitysesityksensä vuoden 2018 alussa. Tämän jälkeen ministeriö vie esityksensä Valtion ydinjätehuoltorahastolle. VYR:n tilaus- ja rahoituspäätös on odotettavissa maaliskuun 2018 aikana.

Ministeriö liittää vuosina 2019–2022 hallintohankkeen vuosittaiseen esitykseensä VYR:lle ydinenergialain edellyttämäksi hankekokonaisuudeksi.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 370 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Määritelty ESPD:ssä.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Määritelty ESPD:ssä.

III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/05/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2018
Local time: 10:00
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
Internet address:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
09/01/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.