Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Automated microscope stages [moving stages and accessories - eli-np project]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

26/01/2018 S18 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Măgurele: Automated microscope stages

2018/S 018-038217

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30
Contact point(s): Corina Lungu
For the attention of: Compartiment Aprovizionare si Achizitii Publice
077125 Măgurele
Romania
Telephone: +40 214042318
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Fax: +40 214575330

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.nipne.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38519400, 30237132, 31174000, 31682210, 38519650

Description
Automated microscope stages.
Universal Serial Bus (USB) Interfaces.
Power supply transformers.
Instrumentation and control equipment.
Microscope stages.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.2.2018 - 00:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.3.2018 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Măgurele: Măsuţe portobiect automatizate pentru microscoape

2018/S 018-038217

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30
Punct(e) de contact: Corina Lungu
În atenția: Compartiment Aprovizionare si Achizitii Publice
077125 Măgurele
România
Telefon: +40 214042318
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Fax: +40 214575330

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.nipne.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: Institut de cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: Cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achiziție stagii de mișcare şi accesorii: 18 loturi
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Măgurele, județul Ilfov.
Cod NUTS RO322

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie stagii de miscare şi accesorii:
— lot 1: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 300 mm,
— lot 2: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 200 mm,
— lot 3: Platforma translatie motorizata compatibil la vid 12 mm,
— lot 4: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 30 mm,
— lot 5: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 2 axe 40 mm x 40 mm,
— lot 6: Goniometru motorizat compatibil la vid,
— lot 7: Stagiu translatie motorizat 1 axa 200 mm,
— lot 8: Stagiu de rotatie manual compatibil la vid,
— lot 9: Controller stagii motorizate 4 porturi,
— lot 10: Controller stagii motorizate 12 porturi,
— lot 11: Breadboard optic compatibil la vid,
— lot 12: Montura optica cu apertura de 1’’ motorizata compatibila la vid,
— lot 13: Montura optica cu apertura de 2’’ motorizata compatibila la vid,
— lot 14: Montura optica cu apertura de 3’’ motorizata compatibila la vid,
— lot 15: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 250 mm,
— lot 16: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 100 mm,
— lot 17: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 50 mm,
— lot 18: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt.
Aceste produse sunt necesare in vederea dezvoltarii ansamblurilor experimentale din cadrul ELI-NP.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400, 30237132, 31174000, 31682210, 38519650

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Achiziție stagii de miscare şi accesorii:
— lot 1: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 300 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 2: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 200 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 3: Platforma translatie motorizata compatibil la vid 12 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 4: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 30 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 5: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 2 axe 40 mm x 40 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 6: Goniometru motorizat compatibil la vid, conform Caiet de sarcini,
— lot 7: Stagiu translatie motorizat 1 axa 200 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 8: Stagiu de rotatie manual compatibil la vid, conform Caiet de sarcini,
— lot 9: Controller stagii motorizate 4 porturi, conform Caiet de sarcini,
— lot 10: Controller stagii motorizate 12 porturi, conform Caiet de sarcini,
— lot 11: Breadboard optic compatibil la vid, conform Caiet de sarcini,
— lot 12: Montura optica cu apertura de 1’’ motorizata compatibila la vid, conform Caiet de sarcini,
— lot 13: Montura optica cu apertura de 2’’ motorizata compatibila la vid, conform Caiet de sarcini,
— lot 14: Montura optica cu apertura de 3’’ motorizata compatibila la vid, conform Caiet de sarcini,
— lot 15: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 250 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 16: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 100 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 17: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 50 mm, conform Caiet de sarcini,
— lot 18: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt. conform Caiet de sarcini.
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 318 975,00 EUR pentru cele 18 loturi, din care:
— lot 1: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 300 mm: 8.000,00 EUR,
— lot 2: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 200 mm: 17 650,00 EUR,
— lot 3: Platforma translatie motorizata compatibil la vid 12 mm: 23 200,00 EUR,
— lot 4: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 1 axa 30 mm: 37 400,00 EUR,
— lot 5: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid 2 axe 40 mm x 40 mm: 19 500,00 EUR,
— lot 6: Goniometru motorizat compatibil la vid: 21 600,00 EUR,
— lot 7: Stagiu translatie motorizat 1 axa 200 mm: 3 500,00 EUR,
— lot 8: Stagiu de rotatie manual compatibil la vid: 1 500,00 EUR,
— lot 9: Controller stagii motorizate 4 porturi: 12 900,00 EUR,
— lot 10: Controller stagii motorizate 12 porturi: 53 200,00 EUR,
— lot 11: Breadboard optic compatibil la vid: 9 725,00 EUR,
— lot 12: Montura optica cu apertura de 1’’ motorizata compatibila la vid: 31 500,00 EUR,
— lot 13: Montura optica cu apertura de 2’’ motorizata compatibila la vid: 11 000,00 EUR,
— lot 14: Montura optica cu apertura de 3’’ motorizata compatibila la vid: 5 900,00 EUR,
— lot 15: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 250 mm: 13 500,00 EUR,
— lot 16: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 100 mm: 8 700,00 EUR,
— lot 17: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt 1 axa 50 mm: 34 400,00 EUR,
— lot 18: Stagiu translatie motorizat compatibil la vid ultra-inalt: 5 800,00 EUR.
Valoarea estimată fără TVA: 318 975,00 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid 1 axa 300 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 8 000,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 80,00 EUR.
Lot nr: 2 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid 1 axa 200 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 17 650,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 176,00 EUR.
Lot nr: 3 Denumire: Platformă translație motorizată compatibil la vid 12 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 23 200,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 232,00 EUR.
Lot nr: 4 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid 1 axa 30 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 37 400,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 374,00 EUR.
Lot nr: 5 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid 2 axe 40 mm x 40 mm,
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 19 500,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 195,00 EUR.
Lot nr: 6 Denumire: Goniometru motorizat compatibil la vid
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 21 600,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 216,00 EUR.
Lot nr: 7 Denumire: Stagiu translație motorizat 1 axa 200 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 3 500,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 35,00 EUR.
Lot nr: 8 Denumire: Stagiu de rotație manual compatibil la vid
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519650

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 1 500,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 15,00 EUR.
Lot nr: 9 Denumire: Controller stagii motorizate 4 porturi
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
30237132

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 12 900,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 129,00 EUR.
Lot nr: 10 Denumire: Controller stagii motorizate 12 porturi
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
31682210

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 53 200,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 532,00 EUR.
Lot nr: 11 Denumire: Breadboard optic compatibil la vid
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44523200

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 9 725,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 97,00 EUR.
Lot nr: 12 Denumire: Montură optică cu apertura de 1’’ motorizată compatibilă la vid
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
31720000

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 31 500,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 315,00 EUR.
Lot nr: 13 Denumire: Montură optică cu apertura de 2’’ motorizată compatibilă la vid
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
31720000

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 11 000,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 110,00 EUR.
Lot nr: 14 Denumire: Montură optică cu apertura de 3’’ motorizată compatibilă la vid
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
31720000

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 5 900,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 59,00 EUR.
Lot nr: 15 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid ultra-înalt 1 axa 250 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 13 500,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 135,00 EUR.
Lot nr: 16 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid ultra-înalt 1 axa 100 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 8 700,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 87,00 EUR.
Lot nr: 17 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid ultra-înalt 1 axa 50 mm
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 34 400,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 344,00 EUR.
Lot nr: 18 Denumire: Stagiu translație motorizat compatibil la vid ultra-înalt
1)
Descriere succintă
Furnizare produse conform Caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38519400

3)
Cantitate sau domeniu
Conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 5 800,00 EUR
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 3 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Ofertele financiare vor fi depuse pentru fiecare lot ofertat.
Garantia de participare poate fi depusa cumulat pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Termen de livrare: maxim 3 luni de la semnarea contractului. Valoarea garantiei de participare este: 58,00 EUR.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantum:
— Lot 1: 80,00 EUR,
— Lot 2: 176,00 EUR,
— Lot 3: 232,00 EUR,
— Lot 4: 374,00 EUR,
— Lot 5: 195,00 EUR,
— Lot 6: 216,00 EUR,
— Lot 7: 35,00 EUR,
— Lot 8: 15,00 EUR,
— Lot 9: 129,00 EUR,
— Lot 1: 532,00 EUR,
— Lot 11: 97,00 EUR,
— Lot 12: 315,00 EUR,
— Lot 13: 110,00 EUR,
— Lot 14: 59,00 EUR,
— Lot 15: 135,00 EUR,
— Lot 16: 87,00 EUR,
— Lot 17: 344,00 EUR,
— Lot 18: 58,00 EUR.
Poate fi constituita si in lei, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Modul de constituire.
In conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, prin una dintre urmatoarele forme:
1) Un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, intocmita conform Formular 1 din Sectiunea Formulare. Garantia trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
2) Virament bancar prin ordin de plata in contul: RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv
RO94BPOS70903296299EUR01 deschis la Bancpost, Agentia Magurele.
Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul depunerii de oferte pentru mai multe loturi, se poate depune un singur document ce reprezinta garantia de participare, suma fiind valoarea cumulata a sumelor aferente loturilor respective si se va specifica pentru care dintre loturi se depune garantia de participare.
Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai în format PDF/JPG, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 7) sau de o societate de asigurari.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect „Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC — Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/7.7.2016.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
3) Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, pentru fiecare lot in parte.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59—60 din Legea nr. 98/2016, pentru fiecare lot in parte.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Nicolae Victor Zamfir,
— Mitica Dragusin,
— Constantin Ivan,
— Alexandru Popescu.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare lot in parte.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru persoanele juridice straine:
Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Atentionari speciale:
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare lot in parte.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi:
Certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca domeniul obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
— Date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare),
— Activitatile principale si secundare,
— Reprezentantii legali.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.2.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
7.3.2018 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29.6.2018 - 18:00
Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Extreme Light Infrastructure — Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC — Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 7.7.2016.
VI.3)
Informații suplimentare
1) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici este prin accesarea https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

2) Participarea la procedura:
Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana;
3) Desemnarea ofertei castigatoare.
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire. In cazul în care, dupa finalizarea etapei de aplicare a criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc cu pretul ofertei egal, autoritatea contractanta va solicita acestora, folosind facilitatile oferite de SEAP, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului cu pretul cel mai scazut. Astfel, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, prin intermediul SEAP, Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara (Formularul nr. 5 + Anexa), folosind facilitatile oferite de SEAP. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
4) Coduri CPV: 38519400-0; 38519650-7; 30237132-3; 31174000-6; 31682210-5; 31720000-9; 44523200-4.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucureşti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenul de exercitare a cailor de atac este cel prevazut in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Biroul juridic — Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30
077125 Măgurele
România
Telefon: +40 214042318
Adresă Internet: www.nipne.ro
Fax: +40 214045330

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
23.1.2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.