Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Operation of water supplies [operation/maintenance of water supply systems for drills, chlorination station and treatment plant]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

29/03/2018 S62 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucharest: Operation of water supplies

2018/S 062-138668

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achiziții
For the attention of: Anda PISTOL-apistol@nuclearelectrica.ro
010494 Bucureşti
Romania
Telephone: +4 0212038270
E-mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +4 0212031315

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: SEAP — clarificările se vor solicita prin intermediul SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Fax: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Documentația de atribuire este anexată la anunțul de participare
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Fax: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: ofertele se vor depune în SEAP — www.e-licitatie.ro — conform cap. IV.4
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +40 213032997
Fax: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
65130000, 24300000, 44612100, 50700000, 85111820

Description
Operation of water supplies.
Basic inorganic and organic chemicals.
Gas cylinders.
Repair and maintenance services of building installations.
Bacteriological analysis services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.5.2018 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.5.2018 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucureşti: Exploatarea sistemului de alimentare cu apă

2018/S 062-138668

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achiziții
În atenția: Anda PISTOL-apistol@nuclearelectrica.ro
010494 Bucureşti
România
Telefon: +4 0212038270
E-mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +4 0212031315

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: SEAP — clarificările se vor solicita prin intermediul SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Fax: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Documentația de atribuire este anexată la anunțul de participare
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Fax: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: ofertele se vor depune în SEAP — www.e-licitatie.ro — conform cap. IV.4
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +40 213032997
Fax: +40 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

I.2)
Activitate principală
Electricitate
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Servicii de exploatare, întreținere și reparații a sistemului de alimentare cu apă din forajele FJ1/FJ2/FJ3, stația de clorinare și stația de tratare pentru CNE Cernavodă
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CNE Cernavodă.
Cod NUTS RO321

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 4 284 141,00 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se estimeaza atribuirea contractelor subsecvente o data la 12 luni.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 071 035,25 RON, fara TVA.
Calendarul estimativ al procedurii este mentionat la punctul II.2.1.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Obiectul achizitiei il constituie prestarea de servicii de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de alimentare cu apa din forajele FJ1/FJ2/FJ3, statia de clorinare si statia de tratare pentru CNE Cernavoda.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
65130000, 24300000, 44612100, 50700000, 85111820

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
Pentru acordul-cadru:
— Manopera personal cu studii medii: minim 43 488 ore, maxim 43 648 ore,
— Manopera personal cu studii superioare minim 9 216 ore, maxim 9 296 ore,
— Clorinare foraje in exploatare minim 64 operatii, maxim 72 operatii,
— Analize bacteriologice: minim 352, maxim 408 buc.,
— Analize chimice si indicatori: minim 352, maxim 416 buc.,
— Materialele consumabile (ex: garnituri, banda teflon, snur cânepa, vaselina, vopsea, suruburi si piulite diverse etc) utilizate atat in cadrul activitatilor de întretinere (preventiva/corectiva), cat si pentru activitatile de curatenie, vor fi decontate in limita sumelor: minim 8 000 RON maxim 20 000 RON,
— Echipamentele/componentele ce au fost identificate defecte si urmeaza a fi inlocuite in cadrul activitatilor de intretinere corectiva (reparatii), vor fi decontate in limita sumelor: minim 60 000 RON maxim 200 000 RON (Lista acestor echipamente/componente se regaseste in Anexa 3 la caietul de sarcini),
— Materiale necesare pentru exploatarea sistemului — conform Anexa 1 la caietul de sarcini.
Pentru un contract subsecvent:
— Manopera personal cu studii medii: minim 10 872 ore, maxim 10 912 ore,
— Manopera personal cu studii superioare minim 2 304 ore, maxim 2 324 ore,
— Clorinare foraje in exploatare minim 16 operatii, maxim 18 operatii,
— Analize bacteriologice: minim 88, maxim 102 buc.,
— Analize chimice si indicatori: minim 88, maxim 104 buc.,
— Materialele consumabile (ex: garnituri, banda teflon, snur cânepa, vaselina, vopsea, suruburi si piulite diverse, etc) utilzate atat in cadrul activitatilor de întretinere (preventiva/corectiva), cat si pentru activitatile de curatenie, vor fi decontate in limita sumelor: minim 2 000 RON maxim 5 000 RON,
— Echipamentele/componentele ce au fost identificate defecte si urmeaza a fi inlocuite in cadrul activitatilor de intretinere corectiva (reparatii), vor fi decontate in limita sumelor: minim 15 000 RON maxim 50 000 RON (Lista acestor echipamente/componente se regaseste in Anexa 3 la caietul de sarcini),
— Materiale necesare pentru exploatarea sistemului – conform Anexa 1 la caietul de sarcini.
Valoare estimate:
— pentru acordul-cadru — maxim 4 284 141 RON, fara TVA.
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1 071 035,25 RON, fara TVA.
Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 15.3.2018–30.4.2018.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:
— contractul subsecvent nr. 1: in perioada 1.5–15.5.2018,
— contractul subsecvent nr. 2: in perioada 1–15.5.2019,
— contractul subsecvent nr. 3: in perioada 1–15.5.2020,
— contractul subsecvent nr. 4: in perioada 1–15.5.2021.
Valoarea estimată fără TVA: 4 284 141,00 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare (GP) este de 42 000 RON; Valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR in data in care este publicat anuntul de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Constituire:
(a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari — depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara,
(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001; pentru euro - RO45RNCB0072049718520010), depus in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG 394/2016.
Entitatea contractanta poate retine garantia de participare in conditiile art 43 din HG 394/2016 Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3) conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din HG 394/2016.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii SNN S.A.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72, 73 din Legea 99/2016
Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Cosmin Ghita — Director General,
— Viorel Lary Toni — Director General Adjunct,
— Laurentiu Dan Tudor — Director General Adjunct,
— Gabriel Adrian Dumitriu — Director Financiar,
— Mihai-Dan Gheorghievici — Inlocuitor de drept Director Financiar,
— Laura Constantin — Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,
— Tudor George Codrut — Inlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,
— Vlad Chiripus — Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Cristina Bacaintan — Inlocuitor de drept Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Iuliana Cormos — Inlocuitor subsidiar Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Romeo Urjan — Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Adrian Jelev — Inlocuitor de drept Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Emil Macovei — Inlocuitor subsidiar Director Directia Tehnica si Retehnologizare,
— Cristina Nazarevscky — Sef Departament Achizitii,
— Dana Banea — Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii,
— Razvan Dumitru Sandu — Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Stella Ciulcov — Inlocuitor de drept Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Anda Roxana Pistol — economist specialist Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Nicusor Marian Serban — Director CNE Cernavoda,
— Dan Bigu — Inlocuitor Director CNE Cernavoda,
— Adrian Mihai — Director Productie CNE Cernavoda,
— Aurelian Arsene — Sef Atelier SEIA Exterioare CNE Cernavoda,
— Costel Lazar — Inlocuitor de drept Sef Atelier SEIA Exterioare CNE Cernavoda,
— Ionut Gojgar — Sef SEIA-BTA CNE Cernavoda,
— Neculai Florescu — Sef DDMSM CNE Cernavoda,
— Mircea Lazareanu — Sef SEIA CNE Cernavoda,
— Mariana Laslau — Grup Evaluare Cost.
Modalitatea de indeplinire.
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea 99/2016 (Formularul III.2.1.a);
2) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016
Modalitatea de indeplinire.
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) — Partile I, II si III cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:
— Pentru persoane juridice/fizice romane:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
(d) Alte documente edificatoare dupa caz,
— Pentru persoane juridice/fizice straine:
(e) Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota:
1) Certificatele fiscale/documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii acestora;
2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens 1) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si înregistrati, în conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractractant, tert sustinator, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:
(a) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice române — se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990,
(b) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice straine — se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la organisme legal constituite, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
Informatiile cuprinse în cadrul certificatului constatator/documentului similar trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului;
2) Operatorii economici trebuie sa detina Certificat de acceptare pentru desfasurarea de activitati in zona controlata a întreprinderilor operatoare, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Normele de securitate radiologica — proceduri de acceptare a întreprinderilor externe — NSR-09, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 228/2002 si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 29.1.2003
Modalitatea de îndeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Partea IV – Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— la solicitarea entitatii contractante, pentru demonstrarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va depune certificatul solicitat, valabil la data prezentarii sau o declaratie pe proprie raspundere ca va obtine acest certificat in termen de 30 de zile de la declararea sa ca si castigator al procedurii de atribuire.
Ofertantii persoane juridice/fizice straine trebuie sa obtina si sa prezinte Certificatul în mod similar cu ofertantii persoane juridice/fizice române, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 228/2002 emis de CNCAN, intrucat CNCAN este singurul organism de reglementare care poate autoriza un operator extern sa desfasoare activitati in zona controlata a CNE Cernavoda. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Normele de securitate radiologica NSR-09 „Prezentele norme sunt emise în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si au ca obiect procedurile de acceptare a întreprinderilor externe, conform cerintelor din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (n.a: externi = altii decat personalul propriu al CNE Cernavoda, fie din tara, fie din afara tarii)”. Totodata, potrivit prevederilor art. 86 din Normele fundamentale de securitate radiologica — NSR-01 „Aplicarea prevederilor din prezentele norme privind asigurarea securitatii radiologice in zonele controlate si supravegheate se controleaza de catre CNCAN potrivit Cap.IV, „Regimul de control” din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata”;
3) Operatorii economici trebuie sa detina „Certificat de inregistrare” emis de Directia de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii (DSPMS) pentru laboratorul care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile, in conformitate cu prevederile art. 7 si 8 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si prevederile art. 2, 3, 4, 8 si 10 din Ordinul nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile
Modalitatea de îndeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta certificatul solicitat, in copie.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 1 000 000 RON.
Modalitatea de îndeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile – formular F 20 – Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 1.000.000 RON.
Nota:
1) Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire.
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile — Formular F 20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 1 000 000 RON.
Nota:
1) Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte;
2) Sustinerea financiara
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Ofertantul va completa DUAE - Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea formularului III.2.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.
Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, Sectiunea A din partea IV.
Modalitatea de indeplinire.
Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.
Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, Sectiunea A din Partea IV.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
1) Informatii privind subcontractantii
Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:
(a) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,
(b) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
Modalitate de îndeplinire:
— In situatia mentionata la punctul (a) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D,
— In situatia mentionata la punctul (b) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C,
— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informatii din care sa rezulte ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa - Partea IV — Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra îndeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplineste fiecare.
În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea în situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE).
— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
Modalitatea de indeplinire.
Modalitatea de indeplinire.
Informatii privind subcontractantii.
Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:
(a) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,
(b) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
Modalitate de îndeplinire:
— In situatia mentionata la punctul (a) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D,
— In situatia mentionata la punctul (b) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C,
— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informatii din care sa rezulte ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa — Partea IV — Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra îndeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare.
În cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neîncadrarea în situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE),
— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
Operatorii economici vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001 editia in vigoare sau echivalent, pe domeniul sau unul dintre subdomeniile aferente activitatilor contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate, nationale sau internationale sau orice alte probe/dovezi/documente echivalente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitate de îndeplinire:
— Se va completa DUAE — Partea IV Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare de catre operatorii economici participanti la procedura, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare,
— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
Modalitatea de indeplinire.
— Se va completa DUAE — Partea IV Sectiunea A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare de catre operatorii economici participanti la procedura, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare,
— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
(cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 2.5.2018 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
3.5.2018 - 16:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20.8.2018 - 18:00
Locul

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au acelasi pret total, clasandu-se pe primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;
2) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE, si totodata se va depune in oferta, alaturi de DUAE, acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formular III.1.3.
(a) Cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesioanla se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,
(b) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala prezentarea unor autorizatii specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva,
(c) In cazul in care ofertantul individual sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul-cadru/contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste;
3) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1. Entitatea contractanata va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, de regula in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut (15 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor);

4) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;
5) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
010494 București
România
Telefon: +4 212031304
Fax: +4 212031315

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
26.3.2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.