Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical inspection and testing services [metal and weld joints inspections and testing services etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

26/04/2018 S81 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Visaginas: Technical inspection and testing services

2018/S 081-181624

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
LT-31152
Lithuania
Contact person: Zita Vilemienė
Telephone: +370 38624158
E-mail: vilemiene@iae.lt
Fax: +370 38624188
NUTS code: LT029
Internet address(es):

Main address: http://www.iae.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=392159
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=392159&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimas
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas

II.1.2)
Main CPV code
71630000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Operacinė ir pagamintos produkcijos priėmimo kontrolė, metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijos ir bandymai, rengiant Ignalinos AE vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą, atliekant vamzdynų ir įrangos remontą, izoliavimą bei modifikacijas metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijos ir bandymai. Operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
IAE pagamintų gaminių metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimas

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71630000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
Main site or place of performance:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

II.2.4)
Description of the procurement:
VĮ IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų teikimas.

Metalo inspekcijų ir bandymų apimtys:

1) operacinė ir pagamintos produkcijos priėmimo kontrolė:

Apžiūrimoji kontrolė, 6 030 val.;

2) metalo ir suvirinimo siūlių inspekcijų ir bandymų darbų apimtis:

Apžiūrimoji kontrolė, 90 bandymų;

Rentgenogamagrafiniai bandymai, 7 bandymai;

Tarpkristalitinės korozijos bandymai, 7 bandymai;

Spektrinė analizė, 290 bandymų;

Tempimo bandymai, 13 bandymų;

Smūginio tąsumo bandymai, 7 bandymai;

Metalografiniai bandymai, 6 bandymai;

Ultragarsiniai bandymai, 99 bandymai;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 9 bandymai;

Kietumo nustatymas Brinelio, Rokvelo metodu, 31 bandymas.

Pateikti paslaugų kiekiai yra maksimalūs.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos ADA.PPR lėšomis
II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijos ir bandymai, rengiant Ignalinos AE vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71630000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
II.2.4)
Description of the procurement:
VĮ IAE vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų teikimas.

Metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijų ir bandymų apimtis rengiant IAE vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą:

1) inspekcijos ir bandymai rengiant Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei valdant jų senėjimą:

Storio ultragarsinė kontrolė, 280 taškų;

2) inspekcijos ir bandymai rengiant Šilumos tiekimo, transporto ir komunikacijų cecho vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą:

Storio ultragarsinė kontrolė, 288 taškai;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 18 bandymų;

3) inspekcijos ir bandymai rengiant Dezaktyvacijos ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo skyriaus vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą:

Storio ultragarsinė kontrolė, 68 taškai;

Ultragarsiniai bandymai, 43 bandymai;

4) inspekcijos ir bandymai rengiant Išmontavimo skyriaus vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą:

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 26 bandymai;

Storio ultragarsinė kontrolė, 87 taškai;

5) inspekcijos ir bandymai rengiant Mechanikos remonto skyriaus vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą:

Storio ultragarsinė kontrolė, 16 taškų.

Pateikti paslaugų kiekiai yra maksimalūs.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos ADA.PPR lėšomis
II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijų ir bandymų, atliekant vamzdynų ir įrangos remontą, izoliavimą bei modifikacijas, paslaugų pirkimas

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71630000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
Main site or place of performance:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

II.2.4)
Description of the procurement:
Metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo, atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus, paslaugų teikimas.

Operacinės kontrolės ir metalo tyrimų apimtys atestuojant suvirinimo procedūrų aprašus pagal Rusijos Federacijoje galiojančius standartus (PNAE G -7-003-87, PNAE G -7-010-89 ir PNAE G -10-32-92):

1) operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirintojus pagal PNAE G -7-003-87:

Apžiūrimoji kontrolė, 74 bandymai;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 70 bandymų;

Radiografiniai bandymai, 71 bandymas;

Metalografiniai bandymai, 3 bandymai;

2) operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirinimo procedūrų aprašus pagal PNAE G -7-010-89 ir PNAE G -10-32-92:

Apžiūrimoji kontrolė, 59 bandymai;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 57 bandymai;

Sandarumo kontrolė, 5 bandymai;

Metalografiniai bandymai, 35 bandymai;

Radiografiniai bandymai, 53 bandymai;

Mechaniniai tempimo bandymai (plėšymas), 36 bandymai;

Mechaniniai lenkimo bandymai (suplojimas), 38 bandymai;

Ultragarsiniai bandymai, 5 bandymai;

Atsparumo tarpkristalitinei korozijai bandymai, 4 bandymai.

Pateikti paslaugų kiekiai yra maksimalūs.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos ADA.PPR lėšomis
II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Inspekcijų ir bandymų, atliekamų atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus pagal RF galiojančias taisykles (PNAE G -7-003-87, PNAE G-7-010-89 ir PNAE G-10-3) paslaugų pirkimas

Lot No: 4
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71630000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
Main site or place of performance:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

II.2.4)
Description of the procurement:
Metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo, atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus, paslaugų teikimas.

Operacinės kontrolės ir metalo tyrimų apimtys atestuojant suvirinimo procedūrų aprašus pagal Rusijos Federacijoje galiojančius standartus (PNAE G -7-003-87, PNAE G -7-010-89 ir PNAE G -10-32-92):

1) operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirintojus pagal PNAE G -7-003-87:

Apžiūrimoji kontrolė, 74 bandymai;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 70 bandymų;

Radiografiniai bandymai, 71 bandymas;

Metalografiniai bandymai, 3 bandymai;

2) operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirinimo procedūrų aprašus pagal PNAE G -7-010-89 ir PNAE G -10-32-92:

Apžiūrimoji kontrolė, 59 bandymai;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 57 bandymai;

Sandarumo kontrolė, 5 bandymai;

Metalografiniai bandymai, 35 bandymai;

Radiografiniai bandymai, 53 bandymai;

Mechaniniai tempimo bandymai (plėšymas), 36 bandymai;

Mechaniniai lenkimo bandymai (suplojimas), 38 bandymai;

Ultragarsiniai bandymai, 5 bandymai;

Atsparumo tarpkristalitinei korozijai bandymai, 4 bandymai.

Pateikti paslaugų kiekiai yra maksimalūs.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos ADA.PPR lėšomis
II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Inspekcijų ir bandymų, atliekamų atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus pagal LR galiojančius standartus (LST EN ISO 9606-1 ir LST EN ISO 14732) paslaugų pirkimas

Lot No: 5
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71630000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
Main site or place of performance:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

II.2.4)
Description of the procurement:
Metalo inspekcijų ir bandymų atlikimo, atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus, paslaugų teikimas.

Inspekcijų ir bandymų, atliekamų atestuojant IAE suvirintojus ir suvirinimo procedūrų aprašus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus (LST EN ISO 9606-1 ir LST EN ISO 14732) apimtys:

1) operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirintojus pagal standartą LST EN ISO 9606-1:

Radiografiniai bandymai, 170 bandymų;

Mechaniniai lenkimo bandymai (suplojimas arba laužimas), 180 bandymų;

2) operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirinimo operatorius pagal standartą LST EN ISO 14732:

Apžiūrimoji kontrolė, 10 bandymų;

Bandymai skvarbiaisiais dažalais, 10 bandymų;

Ultragarsiniai bandymai, 10 bandymų.

Pateikti paslaugų kiekiai yra maksimalūs.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos ADA.PPR lėšomis
II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Tinkamumo vykdyti profesinę veiklą atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 5 proc. nuo sutarties bendros preliminarios kainos eurais su PVM.

Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus (patiekti prekes ar jų dalį, suteikti paslaugas ar jų dalį, įvykdyti kitus numatytus įsipareigojimus), pirkėjas gali skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius.

Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai pirkėjas patikrina pristatytas prekes, atliktų paslaugų kokybę ir (arba) kitus numatytus tiekėjo įsipareigojimus ir abi šalys pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. Mokėjimas atliekamas per 30 kalendorinių dienų remiantis tiekėjo pateikta elektronine sąskaita faktūra / PVM sąskaita faktūra už faktiškai įvykdytus tiekėjo įsipareigojimus. Elektroninė sąskaita turi būti išrašoma perdavimo–priėmimo akto pagrindu.

Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2018
Local time: 10:45
Place:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.

Information about authorised persons and opening procedure:
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
Lithuania
Telephone: +370 45468765
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 45468583
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4 K 47, Drūkšinių k.
Visagino savivaldybė
LT-31152
Lithuania
E-mail: iae@iae.lt
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
24/04/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.