Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus [maintenance of radiation control equipment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

12/05/2018 S90 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

2018/S 090-203035

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly

Reference number: 24/2018
II.1.2)
Main CPV code
50410000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky budú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom a Tesla (2.časť), výrobcov Nuvia, Thermo Eberline, Technology nuclear electronics (3.časť) v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 388 235.40 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
JAVYS, a.s., na pracoviskách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), RÚ RAO a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (42,4 %) a sčasti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov VF, Racom a Tesla

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
JAVYS, a.s., na pracoviskách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), RÚ RAO a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1,TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO,

IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov VF, Racom a Tesla v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (42,4 %) a sčasti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Nuvia, Thermo Eberline, Technology nuclear electronics

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
JAVYS, a.s., na pracoviskách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), RÚ RAO a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Nuvia, Thermo Eberline, Technology nuclear electronics v nasledovnom rozsahu:

— stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek na monitorovanie odpadových vôd.,

— stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov,

— celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb,

— monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických slučkách a na vrátniciach areálu JAVYS,

— prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,

— prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov,

— systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD,

— systém výdajných automatov filmových dozimetrov,

— prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové,

— systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky,

— systém prístrojov osobnej dozimetrie,

— gama kamera,

— monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky,

— monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,

— laboratórne spektrometrické zariadenia,

— pasívny dozimetrický systém Rados,

— prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia,

— gama a alfa scannery,

— laboratórne gama spektrometre,

— laboratórne alfa spektrometre,

— kvapalinové scintilátory.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov Národného jadrového fondu (42,4 %) a sčasti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
16/05/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa na web adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
09/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.