Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Installation services of electrical and mechanical equipment [upgrading of lifting/handling system (preparatory documents, risk assessment, technical support, software upgrading, works, etc) - temporay spent fuel store]
Hungary

Purchaser: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

25/05/2018 S98 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Hungary-Budaörs: Installation services of electrical and mechanical equipment

2018/S 098-223669

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
EKRSZ_64310820
Puskás Tivadar Utca 11
Budaörs
2040
Hungary
Contact person: Némethné Szeghő Judit
Telephone: +36 75519541
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
NUTS code: HU120
Internet address(es):

Main address: http://www.rhk.hu

Address of the buyer profile: http://www.rhk.hu

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073062018/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073062018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Konténerszállító áramszedő rendszer átalakítása

Reference number: EKR000073062018
II.1.2)
Main CPV code
51100000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (továbbiakban: RHK Kft.) Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) lévő konténerszállító kocsi áramszedő rendszer átalakítása, vállalkozási szerződés keretében.

A Vállalkozó által elvégzendő átalány díjas tevékenységek (egyenes ÁFA).

1.1. Minőség- és környezetvédelmi terv készítése (1 db)

1.2 Organizációs terv készítése (1 db)

1.3 Kockázatértékelés (1 db)

1.4 Megrendelő támogatása hatósági eljárásokban, engedélyezésekben

— ÜMMD adatszolgáltatás 1. részlet (1 db),

— ÜMMD adatszolgáltatás 2. részlet (1 db).

1.5 Átadási dokumentáció összeállítása (1 db)

Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás (1. sz. melléklet) és a 6. sz. melléklet szerinti kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
51100000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: HU233
Main site or place of performance:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft, 7031 Paks Pf.: 12. Hrsz: 8803/2.

II.2.4)
Description of the procurement:
A Vállalkozó által elvégzendő tételes elszámolású tevékenységek (egyenes ÁFA).

2.1 Kivitelezési feladatok

— Beszerzés (1 rendszer): Be kell szerezni az irányítástechnikai és a gépész kiviteli tervekben (NPA85Y04O1604* és NPA85G04O0700*) megadott, az átalakításhoz szükséges elemeket,

— Gépészeti gyártás (1 rendszer): El kell végezni a Gépész kiviteli tervnek (NPA85G04O0700*) megfelelően a Fogadó épületi technológiák szoftver módosítását. Végre kell hajtani a gyártóművi próbáját,

— Szoftver fejlesztés (1 rendszer): El kell végezni a Szoftver kiviteli tervnek (NPA85Y04O1605*) megfelelően a Fogadó épületi technológiák szoftver módosítását,

— Szoftver ellenőrzés (1 rendszer): Végre kell hajtani a szoftver ellenőrzését, gyártóművi próbáját,

— Helyszíni kivitelezés (1 rendszer): A kiviteli terveknek megfelelően el kell végezni a konténerszállító kocsi áramszedő rendszerének átalakítását,

— Üzembe helyezés (1 rendszer): Végre kell hajtani a készre szerelt rendszer üzembe helyezését.

Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás (1. sz. melléklet) és a 6. sz. melléklet szerinti kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.

A munkákat radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben, kiemelten fontos biztonsági osztályba tartozó, programozható rendszeren kell elvégzeni!

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Az M.2.1 pontra bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtakat meghaladóan, szerzett szakmai tapasztalatának ideje, max további 60 hónap / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Az M.2.2. pontra bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtakat meghaladóan, szerzett szakmai tapasztalat ideje, max további 60 hónap / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Az M.2.3. pontra bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtakat meghaladóan szerzett szakmai tapasztalatának ideje, max további 60 hónap / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Az M.2.4. pontra bemutatott szakembernek az alkalmasságnál előírtakat meghaladóan szerzett szakmai tapasztalatának ideje, max további 60 hónap / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
A beszerzés tárgya egységes, vállalkozó feladata egy darab villamos technológia rendszer (hardver és szoftver) átalakítási munkáinak végrehajtása. A KKÁT-ban lévő konténerszállító kocsi áramszedő rendszer átalakítása egy darab hatósági engedélyhez kötött. Az átalakítási engedélyt az Országos Atomenergia Hivatal adta ki.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1.§-7 §, a 8.§ a) - ia) pontjai és ic) - o) pontjai, a 10.§ (1) bekezdés a) -ga) pontjai és gc) - l) pontjai és (2) bekezdése, valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben alkalmasság igazoló szervezetet.

A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania;

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseiben, 15. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell az ajánlattevőnek előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek Az ajánlatkérő elfogadja csak a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.

Az Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak az alábbiak szerint kell igazolnia a megfelelést:

P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben, kiemelten fontos biztonsági osztályba tartozó, programozható rendszeren végzett szoftverfejlesztésből) származó árbevétele a felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 29 500 000 HUF összeget.

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend (a továbbiakban Rend.) alapján az ajánlattevőnek EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését).

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1/ A felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben, kiemelten fontos biztonsági osztályba tartozó, programozható rendszeren végzett szoftverfejlesztésre vonatkozó referenciáit kell az ajánlattevőnek bemutatni.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az ismertetést a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.

A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: A szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét, telefonszámát vagy email címét, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (a munka rövid ismertetését olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megítélhető legyen) a teljesítés idejét [kezdés és a befejezés időpontját év, hó, nap részletezettséggel] és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2./ Csatolni kell az alkalmasságánál előírt 4 fő szakember bemutatását a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint az előírt végzettség/képzettség megszerzését igazoló okiratot másolatban.

Minimum level(s) of standards possibly required:
M.1/ Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti, radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben, és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben, kiemelten fontos biztonsági osztályba tartozó, programozható rendszeren végzett, szoftverfejlesztésre vonatkozó referenciamunkával. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 21. § (3) bekezdés a) pont]

M.2/ Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi 4 fő szakemberekkel:

M2.1) 1 fő olyan szakemberrel, aki okleveles villamosmérnök végzettségű és a végzettség megszerzését követően minimum 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy villamosmérnöki végzettséggel és minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, nukleáris technológiai berendezések irányítástechnikai szoftverének fejlesztése, üzembe helyezése területén.

M2.2) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik technikusi végzettséggel és minimum 3 év szakmai gyakorlattal, vagy szakmunkás végzettséggel és minimum 5 év szakmai gyakorlattal nukleáris technológiai berendezések szerelése és üzembe helyezése területén.

M2.3) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik műszaki felsőfokú végzettséggel és minimum 3 év szakmai gyakorlattal, vagy középfokú műszaki végzettséggel és minimum 5 év szakmai gyakorlattal nukleáris technológiai berendezések minőségellenőrzése területén.

M2.4) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okleveles villamosmérnöki végzettséggel és minimum 3 év szakmai gyakorlattal vagy villamosmérnöki végzettséggel és minimum 5 év szakmai gyakorlattal, radioaktívhulladék-tároló és/vagy nukleáris létesítményben és/vagy atomtörvény hatálya alá tartozó létesítményben, kiemelten fontos biztonsági osztályba tartozó, programozható rendszer kivitelezésének, átalakításának felelős műszaki vezetésében.

M2.1 és az M2.4 pont esetén az átfedés megengedett, az M2.2. és a M.2.3. pont esetén nem, azaz összesen legalább 3 fő szakember bemutatása kötelező.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A teljesítés során 5+1 db részszámla nyújtható. 3. mellékletében meghatározott ütemezés szerint. Az ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi. A számlák ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. (1), (5)-(6), továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Kötbérek: hibás: érintett rész nettó ellenértékének 20 %-a, késedelmi: nettó összegének 1 %/nap. max 20 %-a.,meghiúsulási: nettó 10 %-a. A Kbt. 134. § -a alapján: teljesítési és jótállási biztosíték: nettó díj 5 %- 2,5 %-a A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/06/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 25/06/2018
Local time: 12:00
Place:
Ekr.gov.hu.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
1./ Valamennyi közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott helyről tölthető le és a kommunikáció is itt történik (EKR).

2./ A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező, nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.

3./ Nyilatkozni kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a (6) bekezdésére, nemlegesség esetén is.

4./ Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 2-szer lesz hiánypótlás (Kbt. 71. § (6) bek.).

5./ Ajánlatkérő él a Kbt. 81. § (5).

6./ Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41. §-a és a 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

7./ A minősített ajánlattevőkhöz képest szigorúbban: P.1 M.1, M.2.;

8./ IV.2.6) pontban az ajánlati, kötöttség min. ideje helyesen 60 nap.

9./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235

10./ Különböző devizák: felhívás feladásának napján érvényes, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó.

11./ Ajánlatnak tartalmaznia kell a felolvasólapot (Kbt. 66. § (5).

12./Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó

13./Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

14./ Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében csatolni kell változásbejegyzési kérelmet, az érkezéséről igazolást.

15./ Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta egyszerű másolatát csatolni. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot.

16./ A nevesített (már ismert) alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata. Egyéni vállalkozó esetében: adószám..

17/ Ajánlati biztosíték nincs.

18/ A nyertesnek (nyerteseknek) a szerződéskötésig rendelkezni kell: a) az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással a beszerzés tárgyára vonatkozóan (155/2014. (VI. 30) Korm rend.) b) min 20 000 000,- Ft (húszmillió forint) káreseményenkénti felelősségbiztosítással. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes visszalépett és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

19./ Szakmai ajánlatként csatolni kell: a teljesítési és számlázási ütemezési táblázatot kitöltve, és az értékelésre kerülő 4 fő szakember szakmai gyakorlatát alátámasztó szakmai önéletrajzot.

20./ Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték, Adható pont: 0-10, Módszer: 1.-4. szempont (szakemberek többlet szakmai tapasztalatának ideje), értékelési maximum az alkalmasságnál előírtakon felül további 60 hónap): módszer Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin, 5. szempont esetén a módszer: fordított arányosítás.

21./ Vállalkozónak a szerződés teljesítése alatt akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001, valamint MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőség- és környezetirányítási rendszert kell működtetnie, amit a Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötéséig igazolni kell. Amennyiben ennek a Vállalkozó nem tesz eleget, a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó visszalépett a szerződés megkötésétől és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

22./ Ajánlatkérő a nukleáris technológiai berendezések alatt az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról hatálya alá tartozó létesítmények technológiai rendszereinek berendezéseit érti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
23/05/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.