Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [may include nuclear instrumentation, dosimetry (lot 1) - medical]
Arad, Romania

Purchaser: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


02/06/2018 S104 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Arad: Medical equipments

2018/S 104-237009

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Romania
Str. Spitalului nr. 1
Arad
310031
Romania
Contact person: Slagean Petcov
Telephone: +40 257211233
E-mail: scjuarad.bap@gmail.com
Fax: +40 257211233
NUTS code: RO421
Internet address(es):

Main address: www.scjarad.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Achiziționare echipamente medicale — 4 loturi

Reference number: 0
II.1.2)
Main CPV code
33100000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Obiectul achiziției vizează inclusiv activități de instalare, punere în funcțiune, instruirea personalului în scopul operării cu echipamentele medicale achiziționate și service în perioada de garanție/postgarantie a echipamentelor medicale.

În cadrul procedurii se vor achiziționa următoarele echipamente medicale si dispozitive de uz medical, în urma defalcării obiectului procedurii de achiziție publică pe 4 loturi.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 186 918.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Videogastoscop

Lot No: 4
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000
50421000
51410000
80320000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO421
Main site or place of performance:
Sectiile S.C.J.U. Arad.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform conditiilor din Caietul de sarcini aferent lotului, se va oferta videogastroscop — 1 bucata pt. sectia gastroenterologie.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 71 000.00 RON
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Finantarea este asigurata de la Consiliul Judetean Arad — Cheltuieli de capital.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Radiodebitmetru portabil (debitmetru-dozimetru)

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000
50421000
51410000
80320000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO421
Main site or place of performance:
Sectiile S.C.J.U. Arad.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform conditiilor din Caietul de sarcini aferent lotului, se oferteaza la acest lot radiodebitmetru portabil (debitmetru-dozimetru) — 1 bucata pt. Laboratorul Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 9 200.00 RON
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Finantarea este asigurata de la Consiliul Judetean Arad — Cheltuieli de capital.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Videocolonoscop

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000
50421000
51410000
80320000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO421
Main site or place of performance:
Sectiile S.C.J.U. Arad.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform conditiilor din Caietul de sarcini aferent lotului, se va oferta videocolonoscop — 1 bucata pt. sectia gastroenterologie.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 80 000.00 RON
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Finantarea este asigurata de la Consiliul Judetean Arad — Cheltuieli de capital.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Monitor funcții vitale

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000
50421000
51410000
80320000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO421
Main site or place of performance:
Sectiile S.C.J.U. Arad.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform conditiilor din Caietul de sarcini aferent lotului, se oferteaza la acest lot monitor functii vitale — 6 bucati pt. sectia ATI 3.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 26 718.00 RON
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Finantarea este asigurata de la Consiliul Judetean Arad — Cheltuieli de capital.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot si este mentionata si in anexa B, cuprinzand informatii despre loturi, dupa cum urmeaza:

— Lot 1 — 92 RON,

— Lot 2 — 267,18 RON,

— Lot 3 — 800 RON,

— Lot 4 — 710 RON.

Pentru garantia de participare in alta moneda se va face echivalenta BNR RON/valuta, avand ca data de referinta data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare [conform art. 35 alin. (3) lit. a) din H.G. 395/2016] se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii sau orice alta modalitate de constituire permisa de lege (inclusiv virament bancar), exceptand prin depunerea sumei in numerar. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia se va depune in SEAP, insotita de semnatura electronica extinsa, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. Se va depune in contul – RO26TREZ0215006XXX016233 — Trezoreria Arad. Perioada de valabilitate — 4 luni de la data limita de depunere a ofertei.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1) Cerinta: Ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) au inregistrat o cifra de afaceri medie globala care este cel putin dubla in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot (raportat la lotul pentru care se depune oferta) respectiv:

— Lot 1 — 18 400 RON,

— Lot 2 — 53 436 RON,

— Lot 3 — 160 000 RON,

— Lot 4 — 142 000 RON;

2) Cerinta: In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea financiara, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se constata o situatie de excludere a tertului, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1) Mod de dovedire: Se va completa si depune Documentul unic de achizitie European (DUAE), cu privire la cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, se va atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire — sa certifice cifra de afaceri declarata prin DUAE;

2) Mod de dovedire: Se va atasa, odata cu DUAE, Formularul nr. 9 — în original (scanat) impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
3) Cerinta: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia urmand sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Asociatii vor trebui sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procentual din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executiei contractului. Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copia dupa aceste acorduri si traducerea in limba romana dupa acestea;

2) Cerinta: In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea tehnico-profesionala, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Nota: Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori;

4) Cerinta: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi.

Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura data, sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

Nota 2: In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti;

1) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor prezenta Lista cu principalele livrari din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari/contracte, care sa releve faptul ca in ultimii 3 ani au mai furnizat produse similare in valoare cumulata minim egala cu valoarea lotului pentru care se depune oferta, respectiv:

— Lot 1 — 9 200 RON,

— Lot 2 — 26 718 RON,

— Lot 3 — 80 000 RON,

— Lot 4 — 71 000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:
3) Mod de dovedire: Se va atasa, odata cu DUAE, Formularul nr. 5 si Formularul nr. 6 — in original (scanate). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire;

2) Mod de dovedire: Se va atasa, odata cu DUAE, Formularul nr. 8 — în original (scanat) impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in angajamente) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire;

4) Mod de dovedire: Se va atasa, odata cu DUAE, Formularul nr. 4 in original (scanat). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire;

1) Mod de dovedire: Se va completa si depune Documentul unic de achizitie European (DUAE), cu privire la experienta similara. Avand în vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, se va atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara documentele justificative (certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar) din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari, contracte de furnizare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/07/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/11/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 12/07/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:
Comisia de evaluare si expertii externi cooptati.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) Daca se depun doua sau mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal) se va face prin depunerea de catre ofertantii aflati in aceasta situatie a unor noi propuneri financiare;

2) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

4) Avand in vedere faptul ca procedura este impartita pe mai multe loturi, respectiv produsele necesar a fi achizitionate au termene de livrare diferite, s-a mentionat la sectiunea II.3. Durata contractului, din Fisa de date a procedurii, un termen maximal, iar la fiecare lot in parte (detaliate in Anexa B la Fisa de date a procedurii) s-a prevazut durata de livrare, in conformitate cu caietele de sarcini si specificul fiecarui produs;

5) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, atat la Sectiunea Intrebari, cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii nr. 455/2001;

6) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca intre data initierii si data atribuirii contractului sa dispuna anularea procedurii (pentru unul sau mai multe loturi) daca au intervenit situatii care au facut imposibila concretizarea sursei de finantare pentru respectivul/respectivele echipamente.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Conform art. 6 si 8 din Legea nr. 98/2016.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
31/05/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.