Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Phantom dosimeters [dosimetry system - medical]
Vilnius, Lithuania

Purchaser: Nacionalinis vėžio institutas

08/06/2018 S108 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Vilnius: Phantom dosimeters

2018/S 108-245502

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Nacionalinis vėžio institutas
111959420
Santariškių g. 1
Vilnius
LT-08660
Lithuania
Contact person: Dominykas Jankevičius
Telephone: +370 52786721
E-mail: dominykas.jankevicius@nvi.lt
Fax: +370 52111101
NUTS code: LT
Internet address(es):

Main address: http://www.nvi.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5311

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=402590
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=402590&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Education
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Tūrinės dozimetrijos sistemos pirkimas

II.1.2)
Main CPV code
38527400
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Tūrinės dozimetrijos sistema, skirta gydymo planavimo metu sukurtų tikslaus švitinimo su dideliais dozės gradientais planų, verifikavimui.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38527400
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)
Description of the procurement:
Tūrinės dozimetrijos sistema, skirta gydymo planavimo metu sukurtų tikslaus švitinimo su dideliais dozės gradientais planų, verifikavimui, 1 vnt.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 62
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
1 kartą, bet ne ilgiau nei 30 dienų.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 08.1.3-CPVA-V-606 „Spindulinės terapijos paslaugų infrastruktūros modernizavimas Nacionaliniame vėžio institute"
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – 5 proc. sutarties vertės. Apmokėjimas už prekes atliekamas mokestiniu pavedimu per banką. Pirkėjas apmoka pardavėjui už prekes pagal „E. sąskaita“ priemonėmis gautą PVM sąskaitą faktūrą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/07/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 10/07/2018
Local time: 10:45
Place:
Nacionalinio vėžio instituto Viešųjų pirkimų skyriaus A12 kabinete, adresu: Santariškių g. 1, Vilnius.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
Sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Išlaidų, patirtų už PVM sąskaitos faktūros pateikimą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, pirkėjas neapmoka.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Lithuania
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ginčai nagrinėjami LR viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.