Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Gas appliance maintenance services [maintenance services for gas appliances located in controlled and protected areas]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

14/06/2018 S112 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Visaginas: Gas appliance maintenance services

2018/S 112-255048

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
LT-31152
Lithuania
Contact person: Jana Kislaja
Telephone: +370 38624238
E-mail: kislaja@iae.lt
Fax: +370 38624189
NUTS code: LT029
Internet address(es):

Main address: http://www.iae.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=376305
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=376305&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Eksploatacijos nutraukimas
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dujinės aparatūros techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

II.1.2)
Main CPV code
50531200
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Dujinės aparatūros, esančios VĮ IAE kontroliuojamoje ir saugomoje zonose, techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
II.2.4)
Description of the procurement:
Perkamos dujinės aparatūros, esančios IAE kontroliuojamoje zonoje, techninės priežiūros paslaugos: deguonies reduktoriaus einamasis remontas – 2 442 kartai; acetileno reduktoriaus einamasis remontas – 1 947 kartai; argono reduktoriaus einamasis remontas – 539 kartai; pjoviklio einamasis remontas – 2 673 kartai; pjoviklio techninė priežiūra – 5 346 kartai; degiklio einamasis remontas – 77 kartai; degiklio techninė priežiūra – 154 kartai; dujinės slėginės žarnos einamasis remontas – 2 662 kartai (nurodyti techninės priežiūros kiekiai yra preliminarūs ir gali kisti +/– 20 proc.).

Dujinės aparatūros, esančios IAE saugomoje zonoje, techninės priežiūros paslaugos: deguonies reduktoriaus einamasis remontas – 99 kartai; acetileno reduktoriaus einamasis remontas – 44 kartai; argono reduktoriaus einamasis remontas – 374 kartai; vandenilio reduktoriaus einamasis remontas – 33 kartai; pjoviklio einamasis remontas – 44 kartai; pjoviklio techninė priežiūra – 88 kartai; degiklio einamasis remontas – 99 kartai; degiklio techninė priežiūra – 198 kartai; dujinės slėginės žarnos einamasis remontas – 77 kartai (nurodyti techninės priežiūros kiekiai yra preliminarūs ir gali kisti +/– 20 proc.).

Dujinės aparatūros, esančios IAE kontroliuojamoje zonoje, remonto paslaugos – 990 val. (nurodytas kiekis yra maksimalus).

Dujinės aparatūros, esančios IAE saugomoje zonoje, remonto paslaugos – 250 val. (nurodytas kiekis yra maksimalus).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1095
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 1A.17/02/ADA.18
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo ir jis yra tinkamas vykdyti veiklą.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis. Teikėjas, pirkėjui pareikalavus, moka pirkėjui 10 proc. nuo sutarties bendros preliminarios kainos eurais su PVM dydžio baudą dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Jeigu teikėjas vėluoja atlikti paslaugas, pirkėjas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Avansinis mokėjimas teikėjui nemokamas. Tarpiniai ir galutinis mokėjimai atliekami tik po to, kai pirkėjas patikrina atliktų paslaugų kokybę ir abi šalys pasirašo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Mokėjimas atliekamas remiantis teikėjo pateikta elektronine sąskaita faktūra / PVM sąskaita faktūra už faktiškai suteiktas paslaugas. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/07/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 16/07/2018
Local time: 09:45
Place:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.

Information about authorised persons and opening procedure:
Teikėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos posėdžius nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)
Additional information:
Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys teikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų ar rusų; tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
Lithuania
Telephone: +370 45468765
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 45468583
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Peržiūros procedūra nustatyta LR viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
Visagino sav.
LT-31152
Lithuania
Telephone: +370 38624238
E-mail: iae@iae.lt
Fax: +370 38624189
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
12/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.