Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Feasibility study, advisory service, analysis [various technical support services - electricity, instrumentation and automation, mechanical, piping, etc - design/install/maintenance, project management, consultancy]
Belgium

Purchaser: Belgoprocess NV and Niras

15/06/2018 S113 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Feasibility study, advisory service, analysis

2018/S 113-257241

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: Mevrouw Tina Caeyers
Telephone: +32 14334463
E-mail: tina.caeyers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/216/TK/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst ondersteuning diverse technische diensten

Reference number: TICA/KEGO/ONDERST_TEC/2018
II.1.2)
Main CPV code
71241000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Afsluiten van een raamovereenkomst voor het verlenen van diverse dienstverlening in de vakgebieden:

• Elektriciteit, instrumentatie en automatisatie (E/I/A);

• Onderhoud uitvoering elektriciteit, instrumentatie, automatisatie, mechanisch en piping (leidingwerk): E/I/A/M/P (OHU);

• Onderhoud staff (OHS) en optioneel onderhoud consultancy (OHC).

De dienstverlening zal grotendeels plaatsvinden op beide sites van Belgoprocess NV en/of NIRAS te Dessel maar kan ook bij de dienstverlener doorgaan.

De opdrachten kunnen betrekking hebben op compleet nieuwe installaties, aanpassingen aan bestaande installaties of het onderhoud ervan.

Het betreft een opdracht met in hoofdzaak dienstverlening maar waarbij daarnaast eventueel ook kleinere werken uitgevoerd kunnen worden en materialen geleverd kunnen worden. De dienstverlening kan uitgevoerd worden onder de noemer van “besteld werk” (d.w.z. afgelijnde opdrachten, me...(zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:
Alle percelen kunnen gecombineerd worden.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Elektriciteit, Instrumentatie en Automatisatie

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71241000
71242000
71243000
71244000
71245000
71246000
71247000
71248000
71300000
71310000
71314000
71314100
71315000
71318000
71320000
71321000
71323000
71323100
71323200
71330000
71336000
71356000
71356200
71356300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
Ondersteuning is vereist in volgende projectfasen:

• Ontwerpfase: het ontwerpen van delen of ganse gehelen voor de vermelde disciplines en dit zowel voor concept- als detailstudie zoals:

O opmaak van kostenramingen;

O basic engineering;

O detailengineering zoals kabelberekeningen, ontwerp van elektrische borden, warmteberekeningen van borden, keuze van instrumentatie;

O technical writing (opmaak technische specificaties, technische nota’s, bestekken voor overheidsopdrachten,...).

O ....

• Realisatiefase: het realiseren en/of begeleiden van realisaties zoals:

O uitvoeren en/of begeleiden van bekabelingswerken;

O uitvoeren en/of begeleiden van ontwerp van elektrische borden;

O uitvoeren en/of begeleiden voor automatiseringsprojecten;

O ....

• Programmatiefase: het realiseren en/of begeleiden van programmatie zoals:

O Begeleiden en/of uitvoeren van instellen van intelligente instrumentatie zoals flow computers, frequentieregelaars, instrumentatie via GSD en/of hart, ....

O Begeleiden en/of uitvoeren van programmatie van PLC’s; en panels;

O Begeleiden en/of uitvoeren van programmatie van Wonderware Historian en koppelingen met afvaldatabanken;

O ....

• Testfase: het realiseren en/of begeleiden van testen zoals:

O Begeleiden en/of uitvoeren van testen van instrumentatie;

O Begeleiden en/of uitvoeren van testen van elektrische borden;

O ....

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Zowel de economische en financiële draagkracht als de technische bekwaamheid zullen beoordeeld worden.

Volgende scores zullen gegeven worden:

Selectiecriterium technische bekwaamheid.

* Referenties en ervaring (max. 40 ptn).

* Technische uitrusting, maatregelen kwaliteit, mogelijkheden tot studie en onderzoek (max. 40 ptn).

* Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting over 3 jaar (max. 20 ptn).

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Onderhoud Uitvoering Elektriciteit, Instrumentatie, Automatisatie, Mechanisch en Piping (leidingwerk)

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71241000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
Ondersteuning is vereist in volgende projectfasen:

• Ontwerpfase: het ontwerpen van delen of ganse gehelen voor de vermelde disciplines en dit voor kleinere constructies zoals:

O ontwerp van constructies en aandrijfketens, sterkteberekening van constructies;

O technical writing (opmaak technische specificaties, technische nota’s, bestekken voor overheidsopdrachten,...);

O ....

• Realisatiefase: het realiseren en/of begeleiden van realisaties zoals:

O uitvoeren en/of begeleiden van montagewerken, bekabelingswerken, mechanische werken, leidingwerken zoals prefab maken, lassen en pipefitting.

O uitvoeren en/of begeleiden van controletaken tijdens realisatie (uitlijnprotocol, maatcontroles, ...);

O ....

• Testfase: het realiseren en/of begeleiden van testen zoals:

O begeleiden en/of uitvoeren van testen van installaties;

O ....

• Onderhoudsfase: het realiseren en/of begeleiden van onderhoud (preventief, curatief, predictief, ...) op gebied van elektriciteit, instrumentatie, automatisering, mechanica, piping (leidingwerk) zoals:

O uitvoeren van onderhoud van installaties;

O uitvoeren van afstellingen;

O uitvoeren van kalibraties;

O ....

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Zowel de economische en financiële draagkracht als de technische bekwaamheid zullen beoordeeld worden.

Volgende scores zullen gegeven worden:

Selectiecriterium technische bekwaamheid.

* Referenties en ervaring (max. 40 ptn).

* Technische uitrusting, maatregelen kwaliteit, mogelijkheden tot studie en onderzoek (max. 40 ptn).

* Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting over 3 jaar (max. 20 ptn).

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Onderhoud Staff en Onderhoud Consultancy

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71241000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
De dienstverlening betreft onderhoudsondersteunende functies voor zowel preventief, predictief, proactief als curatief onderhoud en bijstand bij voor groot onderhoud (stilstanden). Het betreft volgende deelgebieden:

O werkvoorbereiding;

O planning;

O coördinatie.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Zowel de economische en financiële draagkracht als de technische bekwaamheid zullen beoordeeld worden.

Volgende scores zullen gegeven worden:

Selectiecriterium technische bekwaamheid.

* Referenties en ervaring (max. 40 ptn).

* Technische uitrusting, maatregelen kwaliteit, mogelijkheden tot studie en onderzoek (max. 40 ptn).

* Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting over 3 jaar (max. 20 ptn).

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Toegestane opties (Optioneel kan ook OH-consultancy deel uitmaken van de dienstverlening, typisch in het gebied van “Strategic asset management” en “Reliability & integrity management”, waartoe volgende activiteiten kunnen horen:

O diensten leveren voor het verbeteren van de onderhoudswerkprocessen;

O opmaken van instructies, trainingspakketten of rapporten;

O training opmaken en geven;

O verbeteringsprogramma’s zoals verouderingsbeheer, RBI, RCM, HOTT, ...: opstellen, begeleiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen;

O audits: opstellen, begeleiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen;).

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. Jaarrekeningen

De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. In toepassing van het koninklijk besluit van 15.07.2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die zij voor Belgische inschrijvers zelf zal opzoeken). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, solvabiliteitsratio, brutomarge en/of netto rendabiliteit berekenen. Deze financiële ratio's moeten overwegend positief zijn. De inschrijver dient een voldoende financiële draagkracht te hebben.

2. Omzetverklaring

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Jaarrekeningen

De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.

• Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure).

• Rendement van het totale vermogen.

• De Operationele Cashflow.

• Nettoverkoopsmarge.

• Liquiditeit in de enge zin.

• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

2. Omzetverklaring

* Perceel 1 - E/I/A: minimale jaaromzet van 1M EUR gedurende de laatste 3 jaren (2017-2016-2015).

* Perceel 2 - OHU: minimale jaaromzet van 2.2M EUR gedurende de laatste 3 jaren (2017-2016-2015).

* Perceel 3 - OHS: minimale jaaromzet van 1M EUR gedurende de laatste 3 jaren (2017-2016-2015).

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Referenties en ervaring

Een lijst van de voornaamste relevante referenties en ervaringen van gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren. Referenties worden als relevant beschouwd indien ze betrekking hebben op kritische installaties en/of sites zoals nucleair, farma of (petro)chemie. Een minimum aan referenties dient verder in detail te worden uitgewerkt om ze inhoudelijk te kunnen inschatten.

2. Technische uitrusting, maatregelen kwaliteit, mogelijkheden tot studie en onderzoek (Art. 68, §4, 3o)

De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming de nodige documenten die aantonen dat hij beschikt over, bij voorkeur door een onafhankelijke instantie geauditeerde, KZ/KC-procedures (aspecten van documentbeheer, kwaliteitsopvolging en -verbetering, ...), een veiligheidsstrategie en een milieubeleid. Dit kan onder de vorm van toevoeging van certificaten (ISO, ...) waarover hij beschikt of andere documenten die dit aspect in voldoende mate aantonen.

3. Personeelsbezetting

Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener, de omvang van het kaderpersoneel en het aantal technische medewerkers binnen de gevraagde technische competenties die de Nederlandse taal beheersen gedurende de laatste drie (3) jaar.

4. Een erewoordverklaring dat de kandidaat bereid is een veiligheidsmachtiging niveau geheim op het niveau van de onderneming en een voldoende groot aantal personeelsleden voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening

5. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Referenties en ervaring:

* Perceel 1 – E/I/A: minimim 5 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar.

* Perceel 2 – OHU: minimim 3 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar.

* Perceel 3 - OHS: minimim 3 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar.

2. Technische uitrusting:

* Perceel 1 – E/I/A: bijkomende vereiste is dat de kandidaat gekwalificeerd Siemens integrator (“Siemens Solution Partner“) of Wonderware System integrator is en dat hij beschikt over licenties en kennis van de volgende engineering tools: E-plan, Inventor, Autocad.

* Perceel 2 – OHU: bijkomende vereiste is dat de kandidaat beschikt over een VCA-attest of gelijkwaardig.

* Perceel 3 - OHS: geen bijkomende vereisten.

3. Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting over 3 jaar:

* Perceel 1 – E/I/A: minimum 50 personen.

* Perceel 2 – OHU: minimum 50 personen.

* Perceel 3 - OHS: minimum 30 personen.

Minimum aantal technische medewerkers binnen de gevraagde technische competenties die de Nederlandse taal beheersen:

* Perceel 1 – E/I/A: minimum 30 personen.

* Perceel 2 – OHU: minimum 30 personen.

* Perceel 3 - OHS: minimum 20 personen.

4. Erewoordverklaring

5. Geen minimum eisen.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: • De evolutie van dit dossier wordt ingeschat een geruime tijd in beslag te nemen (behalen veiligheidsmachtigingen, kennis opdoen omtrent de site, de aanwezige installaties, processen en systemen, de projectmatige aanpak, de realisatie van een eerste project waarna er bijsturing kan gebeuren,...), daarom wordt voorgesteld om af te wijken van de maximale looptijd van de r...(zie opdrachtdocumenten)
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)
Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 03/09/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
De kandidaturen en offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Raad van State
nvt
Belgium
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
13/06/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.