Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [iodine 125 radioactive sources - medical]
Lithuania

Purchaser: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

03/07/2018 S125 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Kaunas: Radiotherapy devices and supplies

2018/S 125-284612

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
LT-50161
Lithuania
Contact person: Aušra Ruginytė
Telephone: +370 37787360
E-mail: ausra.ruginyte@kaunoklinikos.lt
Fax: +370 37326427
NUTS code: LT
Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=407823
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=407823&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Jodo (I-125) radioaktyvūs šaltiniai

II.1.2)
Main CPV code
33151000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Jodo (I-125) radioaktyvūs šaltiniai.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33151000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)
Description of the procurement:
Orientacinis kiekis:

Jodo (I-125) radioaktyvūs šaltiniai – 2 500 vnt.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1) tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma;

2) tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. (Tiekėjas turi turėti teisę prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (I-125)). Pateikti Lietuvos radiacinės saugos centro išduotą galiojančią licenciją arba laikinąjį leidimą prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bei atitinkamai jų priedus. Licencijos ar laikinojo leidimo priede turi būti įvardintas I-125). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;

3) tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. (Tiekėjas turi užtikrinti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (I-125) bus vežami tik vežėjo, turinčio Lietuvos Respublikos radiacinės saugos centro išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (I-125)). Pateikti raštišką patvirtinimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Pastaba. Kvalifikacinių reikalavimų atitikimą įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti galimo laimėtojo.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Netaikoma.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Netaikoma.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
1) už atsisakymą pristatyti visas ar dalį užsakytų prekių, jų nepristatymą pardavėjas ne vėliau kaip per 10 dienų po pirkėjo pareikalavimo moka pirkėjui 30 proc. nepristatytų prekių vertės baudą;

2) už pristatytas prekes pirkėjas apmoka pardavėjui per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas faktūras. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą pirkėjui turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita).

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/08/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/11/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 07/08/2018
Local time: 10:45
Place:
LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, kabinetas Nr. 4, Eivenių g. 2, Kaunas.

Information about authorised persons and opening procedure:
Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Lithuania
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
29/06/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.