Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous medical devices and products [supply of equipment (?) for crisis management training (training covers cbrne substances)]
Czech Republic

Purchaser: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

14/07/2018 S134 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Kladno: Miscellaneous medical devices and products

2018/S 134-304997

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
68407700
Nám. Sítná 3105
Kladno
27201
Czech Republic
Contact person: Ing. Martin Staněk
Telephone: +420 608032978
E-mail: vz-opvvv-kzoo@seznam.cz
NUTS code: CZ020
Internet address(es):

Main address: https://www.fbmi.cvut.cz/

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Vzdělání
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování (II)

II.1.2)
Main CPV code
33190000 - UB07 - FA01
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů a pomůcek k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů na FBMI se zaměření na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení.

V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 2 samostatné části.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 204 472.00 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Část 1: Zdravotnické přístroje a pomůcky

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000 - UB07 - LA52
33196000 - UB07 - LA52
33182100 - UB07 - LA52
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, Česká republika

II.2.4)
Description of the procurement:
Účelem zdravotnických přístrojů a pomůcek je umožnění, jak praktického individuálního, tak i skupinového nácviku, řešení reálných i modelových mimořádných událostí s výskytem látek CBRNE (chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explozivní), kdy došlo ke kontaminaci zasahujících jednotek a je nutné řešit jejich zdravotní stav. A to jak stabilizaci základních životních funkcí, tak i léčbu v místě mimořádné události a bezprostředně v její blízkosti v souladu s typovými činnostmi IZS a medicínskými doporučenými postupy. Podrobný popis zadavatelem požadovaného vybavení je součástí zadávací dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 052 470.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání; projekt: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181

II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Část 2: Technické transportní a fixační pomůcky

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000 - UB07 - LA52
33196000 - UB07 - LA52
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, Česká republika

II.2.4)
Description of the procurement:
Účelem technických transportních a fixačních pomůcek je umožnění převážně praktického individuálního, ale i skupinového nácviku transportu postižených osob. Transport osob ze zamořeného prostředí, u kterých došlo k poruše vědomí anebo úrazu a nejsou schopny se sami dostat do oblasti dekontaminace. Reálný příklad poslouží studentům v modelových mimořádných událostech s výskytem látek CBRNE (chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explozivní) při poranění osob, k logickému uvažovaní pro zvolení nejvhodnější možné evakuace těchto postižených z místa mimořádné události. Dalším využitím je názorné předvedení pomůcky a s tím spojené plánování jejich logistiky při uskladnění a transportu na místo použití. Podrobný popis zadavatelem požadovaného vybavení je součástí zadávací dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 152 002.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání; projekt: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181

II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), tj. doklady prokazující příslušné obory předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2018
Local time: 10:30
Place:
Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Sportovců 2311, 272 01 Kladno (bývalá Lidická kasárna)

Information about authorised persons and opening procedure:
Místnost, ve které budou obálky otevírány, bude označena při vstupu do budovy.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
Nabídku je možno podávat osobně v pracovní dny vždy od 08:00 hod. do 16:00 hod. na shora uvedenou adresu po telefonickém ověření na tel: 224 359 732, že podatelna je v konkrétní den, kdy účastník má zájem podat nabídku, otevřena (upozorňujeme, že u zadavatele probíhá rekonstrukce budovy a osobní příjem nabídek tak může být omezen z důvodu uvedené rekonstrukce) nebo poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou nebo jiným způsobem tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek: 20.8.2018 do 10:00 hodin.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
12/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.