Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Works for complete or part construction and civil engineering work [construction of a new accident/emergency management center][amendment]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76401

24/07/2018 S140 - - Works - Additional information - Negotiated procedure
I.II.VI.VII.
Bulgaria-Kozloduy: Works for complete or part construction and civil engineering work

2018/S 140-321787

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 065-145479)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
AETs Kozloduy EAD
106513772
Ploshtadka AETs Kozloduy, tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Georgi Stefanov
Telephone: +359 97373822
E-mail: gistefanov@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3615

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Изграждане на нов център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй

Reference number: БД № 37396
II.1.2)
Main CPV code
45200000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Изграждане на нов център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй.

В предмета на поръчката се обхващат дейностите по изграждане и оборудване на нов съвременен център за управление на аварии.

Центърът трябва да осигури безопасни условия при надпроектна авария за работата на групата за ръководство на аварийните работи, резервната смяна за техническа поддръжка на операторите и дежурните аварийни екипи (60 човека) за периода на ранната фаза на аварията.

Центърът трябва да осигури възможност за разполагане на информационната част (надземната) със зала за пресконференции и презентации, достъпна за широко обществено ползване, с цел за допълнително разясняване на аспекти за осигуряване на безопасната експлоатация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и популяризиране на чистата ядрена енергетика и нейното бъдеще в България.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
19/07/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 065-145479
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 28/05/2018
Local time: 16:00
Read:
Date: 27/08/2018
Local time: 16:00
Section number: IV.2.3
Instead of:
Date: 15/06/2018
Read:
Date: 20/09/2018
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Условия за отваряне на офертите
Instead of:
Date: 30/05/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/08/2018
Local time: 10:00
VII.2)
Other additional information:
Промяната се налага поради подадена жалба с вх. № ВХР-899/26.4.2018 г. от „Енерджи Сейвинг Сървисис“ ЕООД и отказ на КЗК с Разпореждане № 202 от 28.5.2018 г. да образува производство по реда на ЗОП. Разпореждането е обжалвано пред ВАС с вх. № 8943/29.5.2018 г. С Определение № 8698/27.6.2018 г. Върховният административен съд остави без разглеждане частната жалба на „Енерджи Сейвинг Сървисис“ ЕООД, гр. София и прекрати производството по адм. дело № 7976/2018 г. по описа на ВАС, четвърто отделение. В указания 7-дневен срок от съобщаването му Определение № 8698/27.6.2018 г. не е обжалвано.

Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 29.8.2018 г. от 10:00 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.