Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Apparatus for measuring radiation [radiation measurement and air sampling equipment, dosimeters, etc]
Finland

Purchaser: Säteilyturvakeskus (STUK)
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76621

31/07/2018 S145 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Finland-Helsinki: Apparatus for measuring radiation

2018/S 145-331420

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Säteilyturvakeskus (STUK)
0245869-9
Helsinki
Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
NUTS code: FI
Internet address(es):

Main address: http://www.stuk.fi/

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Additional information can be obtained from another address:
Hansel Oy
Helsinki
Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
NUTS code: FI
Internet address(es):

Main address: https://www.hansel.fi/

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=194333&tpk=1d609712-5090-4166-b70d-f78e7b11e6bc
I.4)
Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)
Main activity
General public services
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Säteilyn mittalaitteet ja ilmanäytteen keräyslaitteet kenttätoimintaan

Reference number: 16/2100/2018
II.1.2)
Main CPV code
38341000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Hankinnan kohteena ovat säteilyn mittalaitteet ja ilmanäytteen keräyslaitteet ja edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät tarvikkeet, laitteet ja ohjelmistot sekä niiden toimittaminen asiakkaan osoittamaan toimipisteeseen. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös asiakaspalvelu. Hankittavat tuotteet on jaettu viiteen (5) osa-alueeseen, jotka kilpailutetaan omina kokonaisuuksinaan. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi (1) puitesopimustoimittaja. Kustakin osa-alueesta tehdään omat ja itsenäiset hankintapäätökset. Ks. myös osakohtaiset kuvaukset kohdista II.2.4).

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Osa-alue A: Henkilökohtaisen annoksen mittaamiseen käytettävät dosimetrit

Lot No: A
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341000
38341200
38500000
38527200
60161000
79342300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)
Description of the procurement:
Tämä osa-alue koskee henkilökohtaisen annoksen mittaamiseen käytettäviä dosimetreja. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus (osa-alue A). Sopimuksen perusteella toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään sopimuksen kohdan 5.4 mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen. Ks. myös kuvaus kohdasta II.1.4).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Ks. sopimuksen kohta 6.3.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Osa-alue B: Ulkoisen säteilyn annoksen ja annosnopeuden sekä pintakontaminaation mittaamiseen käytettävät mittarit

Lot No: B
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341000
38341200
38500000
60161000
79342300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)
Description of the procurement:
Tämä osa-alue koskee ulkoisen säteilyn annoksen ja annosnopeuden sekä pintakontaminaation mittaamiseen käytettäviä mittareita. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus (osa-alue B). Sopimuksen perusteella toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään sopimuksen kohdan 5.4 mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen. Ks. myös kuvaus kohdasta II.1.4).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Ks. sopimuksen kohta 6.3.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Osa-alue C: Ihmisten radioaktiivisen kontaminaation mittaamiseen tarkoitetut porttimonitorit

Lot No: C
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341000
38500000
60161000
79342300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)
Description of the procurement:
Tämä osa-alue koskee ihmisten radioaktiivisen kontaminaation mittaamiseen tarkoitettuja porttimonitoreja. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus (osa-alue C). Sopimuksen perusteella toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään sopimuksen kohdan 5.4 mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen. Ks. myös kuvaus kohdasta II.1.4).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Ks. sopimuksen kohta 6.3.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Osa-alue D: Ilmanäytteenkerääjät

Lot No: D
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341000
60161000
79342300
38500000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)
Description of the procurement:
Tämä osa-alue koskee Ilmanäytteenkerääjiä. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus (osa-alue D). Sopimuksen perusteella toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään sopimuksen kohdan 5.4 mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen. Ks. myös kuvaus kohdasta II.1.4).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Ks. sopimuksen kohta 6.3.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Osa-alue E: Pyyhintänäytteiden mittaamiseen tarkoitetut siirrettävät mittalaitteet

Lot No: E
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341000
60161000
79342300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)
Description of the procurement:
Tämä osa-alue koskee pyyhintänäytteiden mittaamiseen tarkoitetut siirrettävät mittalaitteet. Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus (osa-alue E). Sopimuksen perusteella toimittajan tuotevalikoimasta voidaan hankkia myös muita sellaisia tuotteita, joita käytetään sopimuksen kohdan 5.4 mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja jotka sisältyvät sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaavaan osa-alueeseen. Ks. myös kuvaus kohdasta II.1.4).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Ks. sopimuksen kohta 6.3.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 074-163721
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Finnish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2018
Local time: 10:05
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
Tarjoukset tulee lähettää sähköisesti seuraavan osoitteen kautta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.