Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Development consultancy services [review of design documentation - dismantling/decommissioning of unit 1]
Lithuania

Purchaser: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

10/08/2018 S153 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Vilnius: Development consultancy services

2018/S 153-351138

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
126125624
S. Konarskio g. 13
Vilnius
LT-03109
Lithuania
Contact person: Roman Andrejev
Telephone: +370 52121079
E-mail: r.andrejev@cpva.lt
Fax: +370 52514401
NUTS code: LT011
Internet address(es):

Main address: http://www.cpva.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2377

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=412646
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=412646&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
General public services
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinės dokumentacijos peržiūros paslaugų pirkimas

II.1.2)
Main CPV code
73220000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Perkamos konsultacinės paslaugos reguliatoriui, siekiant įvertinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko I-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją ir išduoti atitinkamą leidimą.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71310000
79140000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT029
NUTS code: LT011
Main site or place of performance:
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.

II.2.4)
Description of the procurement:
1) pagrindinė užduotis Nr. 1 „Įvadinės ataskaitos parengimas“, 1 vnt.;

2) pagrindinė užduotis Nr. 2 „Projekto 2203/Etapas 1 projektinės dokumentacijos pirminė peržiūra“, 1 vnt.;

3) pagrindinė užduotis Nr. 3 „Projekto 2203/Etapas 1 koreguotos projektinės dokumentacijos peržiūra“, 3 vnt.;

4) pagrindinė užduotis Nr. 4 „Galutinės peržiūros ataskaitos parengimas“, 1 vnt.;

5) papildoma užduotis Nr. 1 „Saugos vertinimo rezultatų patikrinamieji skaičiavimai“, 1 vnt.;

6) papildoma užduotis Nr. 2 „Dalyvavimas peržiūros rezultatų aptarime“, 1 vnt.;

7) papildoma užduotis Nr. 3 „Papildomos dokumentacijos peržiūra“, 1 vnt.

Nurodyti kiekiai yra maksimalūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 500
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Paslaugų teikimo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą 120 kalendorinių dienų terminui.

II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Pirkimas vykdomas pagal Ignalinos Programos projektą Nr. 1D.07/01/VAT.06 „Techninė pagalba VATESI Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo srityje (6 fazė)“

II.2.14)
Additional information
1) Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS;

2) pasiūlymai turi būti pateikti elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali pateikti tiekėjai, kurie užsiregistravę CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

3) pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtino, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažiau kaip 10 proc. nuo sutarties bendros preliminarios kainos EUR su PVM. Jeigu tiekėjas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus, skaičiuojamos 0,05 proc. dydžio delspinigius sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

Mokėjimas atliekamas per 50 kalendorinių dienų po to, kai tiekėjas pateikia mokėjimo prašymą, išrašytą perkančiajai organizacijai, paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas po paslaugų suteikimo, elektroninę sąskaitą faktūrą / PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai įvykdytus įsipareigojimus. Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

Ilgesnis atsiskaitymo su tiekėju laikas numatytas dėl to, kad paslaugų atlikimą patvirtinantys dokumentai kartu su mokėjimo dokumentais turi būti vertinami ir mokėjimai atliekami skirtingų trišalės sutarties šalių viena po kitos.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2018
Local time: 09:45
Place:
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, II k., 411 kab., LT-03109 Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645
Internet address: https://vat.teismas.lt/

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
08/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.