Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous evaluation or testing instruments [plasma and magnetic and electric fields equipment]
Czech Republic

Purchaser: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

13/09/2018 S176 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Prague: Miscellaneous evaluation or testing instruments

2018/S 176-398447

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
68407700
Břehová 7
Praha 1
115 19
Czech Republic
Contact person: JUDr. Vladimír Tögel – advokát, Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3, ČESKÁ REPUBLIKA
Telephone: +420 257214317
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: https://www.cvut.cz/fakulta-jaderna-a-fyzikalne-inzenyrska

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Additional information can be obtained from another address:
Advokátní kancelář, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
12493031
Ostrovského 253/3
Praha 5
150 00
Czech Republic
Contact person: JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Telephone: +420 604688888
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: www.verzak.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
68407700
Břehová 7
Praha 1
115 19
Czech Republic
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: https://www.cvut.cz/fakulta-jaderna-a-fyzikalne-inzenyrska

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Education
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
PlasmaLab, Pracoviště Plazma, Magnetická a elektrická pole

II.1.2)
Main CPV code
38900000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem zadání je dodávka a montáž přístrojového vybavení pracoviště PlasmaLab. Jedná se o sedm úloh:

Pracoviště 1 – Plazma

1.1 Lineární magnetická past,

1.2 Měření Paschenovy křivky,

1.3 Set výbojových trubic,

1.4 Rezonanční dutina.

Pracoviště 2 – Magnetická a elektrická pole

2.1 Magnetické pole,

2.2 Langmuirovy sondy,

2.3 Mikrovlny.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 3 528 930.00 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Pracoviště 1 – Plazma

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38900000
51500000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)
Description of the procurement:
Pracoviště 1 – Plazma

1.1 Lineární magnetická past,

1.2 Měření Paschenovy křivky,

1.3 Set výbojových trubic,

1.4 Rezonanční dutina.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalita nabízeného řešení / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 2 328 130.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory

II.2.14)
Additional information
Název programu: Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002248

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Pracoviště 2 - Magnetická a elektrická pole

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38900000
51500000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)
Description of the procurement:
Pracoviště 2 – Magnetická a elektrická pole

2.1 Magnetické pole,

2.2 Langmuirovy sondy,

2.3 Mikrovlny.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalita nabízeného řešení / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 800.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory

II.2.14)
Additional information
Název programu: Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002248

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Základní způsobilost v rozsahu podle § 74 ZZVZ předložením dokladů dle § 75 odst. 1 písm. a) až f) ZZVZ, profesní dle § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zadavatel s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky nestanovuje žádné podmínky za účelem splnění ekonomické kvalifikace.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ - dodavatel doloží seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Minimum level(s) of standards possibly required:
§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval: a) pro část 1 min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka vakuové techniky v hodnotě alespoň 1 500 000 CZK bez DPH / zakázka; b) pro část 2 min. 3 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka systémů elektrických nebo magnetických měření v hodnotě alespoň 800 000 CZK bez DPH / zakázka,

§ 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d) ZZVZ - Za účelem prokázání splnění tohoto předpokladu dodavatel doloží: čestné prohlášení dodavatele obsahující jmenný seznam techniků ve formě přehledné tabulky a podepsané osobou zastupující dodavatele. Dodavatel je povinen u každého technika uvést jeho pracovněprávní či jiný vztah k dodavateli; profesní životopis každého technika, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění požadavku zadavatele; doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na odbornou způsobilost osoby. K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby v seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, byly uvedeny osoby splňující minimálně níže uvedené požadavky:

Vedoucí realizačního týmu: vysokoškolské vzdělání v technickém oboru, minimálně 5 let praxe v oblasti výroby nebo dodávek technických či laboratorních zařízení.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 17/10/2018
Local time: 09:05
Place:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Information about authorised persons and opening procedure:
Osoby oprávněné účastnit se úkonů zadavatele při otevírání nabídek:

Členové komise, osoby pověřené zadavatelem, účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídka byla doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého účastníka zadávacího řízení max. 1 zástupce na základě předložení plné moci.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
10/09/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.