Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering-related scientific and technical services [analysis of potential consequences of nuclear and radiological accidents at maišiagala radioactive waste repository]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

21/02/2019 S37 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Lithuania-Visaginas: Engineering-related scientific and technical services

2019/S 037-083466

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
LT-31152
Lithuania
Contact person: Olga Gasevičienė
Telephone: +370 38624180
E-mail: Olga.Gaseviciene@iae.lt
NUTS code: LT
Internet address(es):

Main address: http://www.iae.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=442143
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=442143&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: IAE eksploatacijos nutraukimas
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje padarinių analizės paslaugų pirkimas

II.1.2)
Main CPV code
71350000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje (toliau – MRAS), vykdant jos eksploatavimo nutraukimą, padarinių analizės, kurioje reikia įvertinti postuluotų branduolinių ir (arba) radiologinių avarijų nulemtų radionuklidų išmetimų iš šioje Techninėje specifikacijoje nurodytos MRAS charakteristikas ir šių avarijų galimus radiologinius padarinius, atlikimo paslaugos.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71350000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:
Paslaugų teikėjo patalpos. Esant poreikiui paslaugos teikėjo personalas galės patekti į MRAS teritoriją pastatų ir įrenginių apžiūrai.

II.2.4)
Description of the procurement:
1) analizės metodikos ir pagrindinių padarinių duomenų ataskaitos parengimas (ataskaita turi būti suderinta su užsakovu ir VATESI) – 1 kompl.;

2) analizės atskaitos parengimas ir suderinimas su užsakovu ir VATESI – 1 kompl.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 240
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003

II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo ir jis yra tinkamas vykdyti veiklą.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis. Tiekėjas, pirkėjui pareikalavus, moka pirkėjui 10 proc. nuo sutarties kainos su PVM dydžio baudą dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Jeigu teikėjas vėluoja atlikti paslaugas, pirkėjas skaičiuoja 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės ir 0,03 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Avansinis apmokėjimas teikėjui nemokamas. Tarpiniai mokėjimai nenumatyti. Pirkėjas už paslaugas teikėjui sumoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų šalių suderinto paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos faktūros už laiku suteiktas kokybiškas paslaugas gavimo dienos. Turi būti naudojama šios sutarties priede pateikta paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/03/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 26/03/2019
Local time: 09:45
Place:
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.

Information about authorised persons and opening procedure:
Teikėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo procedūros. Stebėtojai į komisijos posėdį nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys teikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
Lithuania
E-mail: panevezio.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 45468583
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Peržiūros procedūra nustatyta LR viešųjų pirkimo įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Valstybės Įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
Visagino sav.
LT-31152
Lithuania
E-mail: iae@iae.lt
Fax: +370 38624189
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
19/02/2019


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2019.