Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

System maintenance services [maintenance of instrumentation and control equipment etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

03/03/2018 S44 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava-Ružinov: System maintenance services

2018/S 044-096027

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava - Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Andrea Kabátová
Telephone: +421 335314671
E-mail: kabatova.andrea@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oprava a údržba zariadení SKR

Reference number: 7/2018
II.1.2)
Main CPV code
50324100
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky bude preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly a riadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000, RIS SPRECHER-SPRECON (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell, operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov pre Odovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, Wonderware InTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilov REGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec, systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 746 602.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:
Technologické a netechnologické objekty JAVYS, a.s. v lokalitách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), Bratislava (NUTS kód SK01), Trnava (NUTS kód SK021), Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly a riadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000, RIS SPRECHER-SPRECON (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell, operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov pre Odovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, Wonderware InTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilov REGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec, systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
09/03/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa.

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
28/02/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.